Platenie poistného

1. Nechcem teraz chodiť na poštu ani do banky, ako môžem uhradiť poistné? 
Poistné môžete uhradiť aj bezhotovostným platobným stykom, prípadne online aj prostredníctvom našej platobnej brány.

2. Môžem s ohľadom na súčasnú situáciu požiadať o prerušenie platenia poistného alebo nejaký odklad?

Aktuálne odporúčame v prípade nepriaznivých situácií využívať možnosti daného produktu, či už čiastočný odkup, prerušenie povinnosti platiť bežné poistné, alebo inak optimalizovať poistnú zmluvu. Viac informácií nájdete aj na stránke, odporúčame vám kontaktovať svojho finančného agenta, ktorý vám s tým pomôže.