Bezpečnosť investícií

Mám obavu o svoje úspory v životnom poistení či dôchodkových produktoch, ktoré sú investované vo fondoch. Je dôvod na paniku v súčasnej situácii?

Podobnú situáciu sme na finančných trhoch zažili už niekoľkokrát a veríme, že súčasná situácia nebude trvať dlho, resp. nebude trvať niekoľko rokov. V takom prípade ide o krátkodobé výkyvy, ktoré nemajú negatívny vplyv na zhodnotenie úspor klientov vo fondoch životného poistenia, alebo v II. a III. pilieri, ktorých cieľom je dlhodobé sporenie.

Pri investovaní do fondov teda rozhodne netreba prepadať panike a hodnotiť situáciu z krátkodobého hľadiska, pretože ide o finančný produkt, ktorého účelom je dlhodobé investovanie. Z pohľadu krátkodobých výkyvov na trhu, ktoré sú spôsobené spoločenskými či politickými otrasmi, sú stres a panika zbytočné. Rovnako to platí aj v prípade pádu akciových trhov v dôsledku koronavírusovej epidémie, ktoré sú z pohľadu investícií stále považované za krátkodobý výkyv.

Domnievame sa preto, že netreba panikáriť a predpokladáme, že presúvanie úspor do konzervatívnejších stratégií nie je najsprávnejšie rozhodnutie vzhľadom na skúsenosti z minulosti, kedy sa oplatilo investovať práve do rastových a indexových fondov. 

Viac informácií k tejto téme nájdete aj tu.