10.03.2020

Vývoj na finančných trhoch a koronavírus: Ako narábať s investíciami vo fondoch?

Vývoj na finančných trhoch a koronavírus: Ako narábať s investíciami vo fondoch

V posledných týždňoch sme svedkami novej situácie, ktorá nastala s príchodom nového ochorenia COVID-19. Jeho rýchle šírenie spustilo paniku a strach nielen medzi ľuďmi na celom svete, ale i na finančných trhoch, ktoré neboli na takýto scenár pripravené. A hoci za môže zdať, že najlepším riešením je presunúť investície do konzervatívnych fondov, pri dlhodobom sporení to tak nemusí byť. Vzhľadom na skúsenosti z minulosti sa domnievame, že sa v čase poklesov na finančných trhoch oplatí investovať práve do rastových a indexových fondov.

Aj napriek nepriaznivým okolnostiam, v súvislosti s dlhodobými investíciami zatiaľ nie je dôvod na paniku. Podobnú situáciu na finančných trhoch sme už zažili niekoľkokrát a história doteraz vždy ukázala, že finančné trhy sa z podobných situácií nielen zotavili, ale dokonca dosiahli nové historické maximá. Ak sa na podobné pohyby na akciových trhoch pozrieme očami sporiteľa, bola to skôr nákupná príležitosť.

Áno, je pravda, že ešte v polovici februára lámali akciové trhy nové rekordy a stačilo pár týždňov na to, aby hlavné akciové indexy klesli o viac ako 30 %. Príčinou takýchto poklesov zvyčajne býva strach investorov z nového. A v takýchto chvíľach majú finančné trhy tendenciu reagovať prehnane.

A preto je hlavnou investičnou stratégiou našej spoločnosti mať v tomto období v portfóliu zastúpené kvalitnejšie a menej rizikové aktíva, ako napr. štátne dlhopisy alebo zlato, s cieľom limitovať negatívne vplyvy na dôchodkové fondy a fondy životného poistenia. Zároveň zachováme v portfóliu istú mieru akcií. Tie sú globálne zamerané tak, aby NN fondy mohli profitovať z následného vývoja po stabilizovaní situácie.

Na čom staviame:

  • V dlhodobom horizonte sú akciové investície najlepšie zarábajúcim aktívom.
  • Ak ide o sporiteľa s predpokladom dlhodobého sporenia, ktorý akceptujete vyššiu mieru rizika, je v súčasnosti vhodný čas na postupný presun prostriedkov z dlhopisových a konzervatívnych do rastových a indexových fondov.
  • Ak sa totiž pozrieme do  minulosti, zistíme, že podobné situácie sme už zažili. Ich výsledkom bolo, že ceny akcií - teda aj NN dôchodkové fondy a fondy NN Životnej poisťovne, sa vrátili na pôvodné úrovne, resp. ďalej rástli.
  • Výhodou dôchodkového sporenia a sporenia vo fondoch životného poistenia je pravidelné sporenie, ktoré využíva kolísania na finančných trhoch vo svoj prospech.

Aké je teda naše hlavné posolstvo? Nepodliehajte panike, aj napriek všetkým negatívnym správam okolo nás. Naopak, teraz je správny čas zamyslieť sa nad tým, či ste v správnom fonde, a to z pohľadu času, ktorý vám ostáva do odchodu na dôchodok a z pohľadu vášho rizikového profilu. Ak si nie ste istý, aký je váš vzťah k riziku, otestujte sa prostredníctvom nášho investičného barometra pre II.III. pilier.

Ako môžete požiadať o zmenu fondu?

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
O zmenu dôchodkového fondu v II. pilieri môžete požiadať kedykoľvek a bez poplatku, stačí:

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
O zmenu doplnkového dôchodkového fondu v III. pilieri môžete požiadať kedykoľvek a bez poplatku, stačí: