Správa o solventnosti a finančnom stave (SFCR)

NN Životná poisťovňa, a.s. a Aegon Životná poisťovňa, a.s.