Zakladatelia a akcionári

Zakladatelia
Jediným zakladateľom spoločnosti NN Životná poisťovňa, a.s. je NN Continental Europe Holdings B.V.

Akcionári
Jediným akcionárom spoločnosti NN Životná poisťovňa, a.s. je spoločnosť NN Continental Europe Holdings B.V., ktorá je zároveň oprávnená vykonávať 100% hlasovacích práv na valnom zhromaždení.

NN Continental Europe Holdings B.V. je súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny NN. Svoje sídlo má v Haagu. Je majiteľom akcií spoločnosti NN Životná poisťovňa, a.s., NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. a je tiež akcionárom, resp. spoločníkom v ďalších spoločnostiach v rámci NN skupiny v strednej a vo východnej Európe (Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rumunsko) a v Japonsku. Jediným vlastníkom NN Continental Europe Holdings B.V. je NN Insurance Euroasia N.V.

História
NN Životná poisťovňa, a.s. vstúpila na slovenský trh v roku 1996 ako Nationale - Nederlanden poisťovňa, a.s. a neskôr v roku 2004 zmenila svoje obchodné meno na ING Životná poisťovňa, a.s.
NN Životná poisťovňa, a.s. patrí medzi popredných poskytovateľov inovatívnych produktov v oblasti životného poistenia. Ako prvá na slovenskom trhu ponúkla rizikové poistenie on-line.