Domov / Občania / NN Slovensko / Tlačové centrum / Tlačové správy / Články / Diverzita, rovnosť a inklúzia sú o férovosti. Tá prináša benefity všetkým.

22.05.2024

Diverzita, rovnosť a inklúzia sú o férovosti. Tá prináša benefity všetkým.

Spokojnejší a zdravší zamestnanci, lojálnejší zákazníci a lepší prístup k talentom. To je len niekoľko výhod diverzity a inklúzie na pracovisku. Štúdia Harvard Business Review potvrdzuje, že spoločnosti, ktoré považujú inklúziu za svoju prioritu sú inovatívnejšie a dosahujú až o 19 % vyššie tržby z inovácií.

Diverzita, rovnosť a inklúzia (DEI – diversity, equity, and inclusion) však nepomáhajú len na firemnej úrovni, majú i celospoločenský prínos. „Ak by Slovensko zlepšilo práva LGBTI+ ľudí na Slovensku čo i len o 10 % a prijalo napríklad legislatívu umožňujúcu partnerstvá osôb rovnakého pohlavia a vyrovnalo sa tak väčšine krajín Európskej únie, HDP na obyvateľa by sa zvýšilo približne o 3 000 eur,” hovorí  Dominic Arnall z organizácie Open for Business, ktorá vypracovala Správu "Ekonomické výhody inklúzie LGBTI+ ľudí na Slovensku". Vydanie správy podporila aj spoločnosť NN Slovensko.

Kde začať? Inakosť pomáha firmám a organizáciám budovať inkluzívnejšie pracoviská

Roman SamotnýPodľa Romana Samotného z iniciatívy Inakosť si firmy na Slovensku často ani neuvedomujú, že majú problém s diverzitou a inklúziou. Nehľadajú teda ani riešenia, no jedným dychom dodáva, že situácia sa zlepšuje. „Podľa štatistík, väčšina LGBTI+ ľudí svoju identitu v práci tají z obáv pred zosmiešnením, nepriateľskými poznámkami či priamou diskrimináciou. Fakt, že firma nemá nahlásené takéto prípady ešte neznamená, že tento jav neexistuje,“ hovorí. Ďalšou slabinou našich firiem je, že si z komplexnej agendy DEI vyberajú len tie oblasti, ktoré sú pre nich jednoduchšie a dobre známe. Stáva sa potom, že sa napríklad vyhýbajú inklúzii LGBTI+ ľudí.

Pre organizácie súkromného aj verejného sektora iniciatíva Inakosť pravidelne organizuje štvormesačné školenie DEI o budovaní inkluzívneho a rozmanitého pracoviska. Do aktuálneho ročníka sa zapojila aj NN Slovensko. „Chápeme, že firmy nie vždy majú čas a priestor hľadať pri inklúzii LGBTI+ ľudí správne riešenia. Zozbierali sme preto najlepšie príklady osvedčenej praxe a vytvorili sme praktický systém vzdelávania,“ vysvetľuje R. Samotný zameranie školení.

Vzdelávací program zložený zo série školení umožňuje účastníkom lepšie porozumieť tomu, čo všetko sa dá robiť v rámci inklúzie LGBTI+ ľudí a aké sú jej prínosy. Program sa venuje témam ako psychologické bezpečie a rešpektujúca komunikácia, inkluzívny jazyk, právne predpisy, nastavenie interných procesov či externá komunikácia. „Školenie vie pomôcť organizáciám zistiť, kde sú ich slabiny a naopak, kde majú dobrý základ. Niektorým stačí zlepšiť spôsob internej komunikácie alebo preškoliť niektoré úrovne riadenia, iných čaká dlhšia cesta, pretože im celkovo chýba psychologické bezpečie,“ dodáva.

Ku kľúčovým ambíciám NN Slovensko v oblasti ľudských zdrojov patrí firemná kultúra založená na dôvere a otvorenej komunikácii. Aj vďaka tomu získala NN šiesty raz za sebou tituly Top Employer Slovakia a Top Employer Europe. Tento rok dokonca obsadila prvé miesto v slovenskom rebríčku. 

„V NN vytvárame firemnú kultúru, ktorá nerobí rozdiely a pomáha tým, ktorí čelia predsudkom či diskriminácii. Od roku 2020 sme ambasádori Charty diverzity Slovensko, vlani sme sa stali partnerom Filmového festivalu inakosti a podpísali sme tiež Výzvu na zlepšenie právneho postavenia LGBTI+ ľudí. Každoročne si v októbri pripomíname Medzinárodný Coming Out Day, uctievame si pamiatku obetiam streľby na Zámockej ulici a počas mája - mesiaca diverzity - organizujeme pre zamestnancov rozličné workshopy zamerané na tematiku DEI. Tento rok sme sa zapojili aj do vzdelávacieho programu iniciatívy Inakosť s názvom Ide nám o život. Veríme, že tento spôsob vytvárania inkluzívneho a rozmanitého pracovného prostredia otvára nové obzory a prináša ďalšie podnety, ako posilniť inklúziu LGBTI+ ľudí nielen v NN, ale i na Slovensku,“ dodáva Daniela Tomášková, tlačová hovorkyňa a DEI ambasádorka NN Slovensko.