Domov / Občania / NN Slovensko / Tlačové centrum / Tlačové správy / Články / Máme šancu dožiť sa osemdesiat a viac rokov, no v starobe nám hrozí chudoba

24.01.2024

Máme šancu dožiť sa osemdesiat a viac rokov, no v starobe nám hrozí chudoba

Priemerná dĺžka života na Slovensku vzrástla za posledné štvrťstoročie o sedem rokov a ďalej sa zvyšuje. Dnešní mladí ľudia tak majú reálnu šancu, že sa dožijú osemdesiat a viac rokov. Otázkou zostáva kvalita života. Najväčší vplyv na to, ako si budeme môcť užiť dlhší život, majú spolu so zdravím naše osobné financie. A práve v oblasti financií sú Slováci spokojní podpriemerne. Vyplýva to z prieskumu medzinárodnej finančnej skupiny NN o dlhovekosti, ktorý sa uskutočnil v jedenástich krajinách sveta vrátane Slovenska.

Len 25 % Slovákov si buduje svoju finančnú budúcnosť aktívne. Na druhej strane, až 56 % je presvedčených, že ak sa aj dožijú viac ako osemdesiat rokov, nebudú mať dostatok peňazí. Tieto obavy potvrdzujú aj odborníci. So šetrením na dôchodok treba podľa nich začať prakticky hneď od prvého zamestnania. Obzvlášť v situácii, keď Slovensko patrí ku krajinám so zhoršujúcou sa demografickou krivkou. V našom štáte dlhodobo klesá pôrodnosť a rastie počet dôchodcov. V budúcnosti hrozí, že na starobné dôchodky nebude mať kto pracovať. Len 36 % opýtaných z prieskumu verí, že štát dokáže plnohodnotne vyplácať dôchodky aj v budúcnosti.

Pomôcť by nám mohli úspory, ale aj v tejto oblasti zaostávame. Na Slovensku disponuje úsporami aspoň na tri mesiace menej ako polovica opýtaných (len 47 %).

Prieskum taktiež ukázal, že najväčšiu finančnú frustráciu dnes pociťuje generácia X, teda ľudia v strednom veku od 44 do 59 rokov.

S vekom klesá príjem a rastú finančné riziká

S pribúdajúcim vekom obvykle neklesá len príjem, ale zvyšujú sa aj finančné riziká, ktorým sme vystavení. Okrem rastúcich nákladov na zdravotnú a sociálnu starostlivosť môže našu finančnú situáciu na dôchodku skomplikovať aj úmrtie partnera/partnerky a tiež inflácia. Pri dvojcifernej ročnej miere inflácie, akú sme zažili minulý rok, sa môže stať, že sa naše životné náklady počas dôchodku rapídne zvýšia. A sú to práve zvyšujúce sa životné náklady, ktoré väčšina ľudí (až 60 %) v prieskume označila za najväčšiu hrozbu najbližších rokov.

Dlhší život nás núti prehodnocovať prístup k osobným financiám, a to v každej životnej etape. Finančné plánovanie má význam nielen v aktívnej fáze života, ale aj na dôchodku. Aj počas poberania dôchodku je dobré mať vypracovaný finančný plán a dodržiavať ho. Ak budeme z našich úspor na dôchodku len čerpať, môže sa ľahko stať, že nám peniaze nevystačia. Dopĺňať ich môžeme priebežne napríklad tak, že v nejakej forme zostaneme pracovne aktívni aj po dovŕšení dôchodkového veku, rôznymi formami krátkodobého investovania, sporenia alebo vďaka už uzatvorenému životnému poisteniu.

„S prípravou na dôchodok je najlepšie začať čo najskôr, teda ihneď s prvým zamestnaním. O svoj budúci dôchodok sa treba počas produktívnych rokov aktívne zaujímať. Spoliehať sa iba na to, že stačí pracovať a štát sa o vás neskôr postará, je nerozvážne. Takisto treba myslieť na to, že zodpovednosť za finančné plánovanie sa nekončí odchodom do dôchodku. Ak necháme peniaze pracovať aj na dôchodku, môžeme docieliť citeľný rozdiel v kvalite života. Na našej stránke https://nnkalkulacka.oranzovaobalka.sk/ si môže každý vypočítať výšku predpokladaného dôchodku. Okrem toho stránka ponúka aj rôzne rady ako si svoj budúci dôchodok navýšiť,“ hovorí Martin Višňovský, člen predstavenstva NN Slovensko a prezident Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností.

 

 *Medzinárodný prieskum pre finančnú skupinu NN sa uskutočnil v 11 krajinách sveta. Zúčastnilo sa na ňom 11 585 respondentov vo veku od 18 do 79 rokov. Na Slovensku sa do prieskumu zapojila reprezentatívna vzorka v rozsahu 1 001 respondentov. Prieskum s názvom „Long, Happy and Healthy Life – Longevity Research“ realizovala belgická konzultačná agentúra Indeville od januára do februára 2023.