Domov / Občania / NN Slovensko / Tlačové centrum / Tlačové správy / Články / Tradičný model života sa v budúcnosti zmení. Sú Slováci pripravení prijať výzvy, ktoré im prinesie dlhší život?

29.11.2023

Tradičný model života sa v budúcnosti zmení. Sú Slováci pripravení prijať výzvy, ktoré im prinesie dlhší život?

Priemerná dĺžka života na Slovensku vzrástla za posledné štvrťstoročie o 7 rokov. Dlhší život si od nás vyžaduje lepšiu schopnosť prispôsobiť sa zmenám, ktoré nás v budúcnosti čakajú. Zmenia sa naše sociálne aj pracovné návyky. Až 34 % Slovákov však nerado prijíma akékoľvek zásadné zmeny. Aj toto sú výsledky z prieskumu medzinárodnej finančnej skupiny NN o dlhovekosti, ktorý sa uskutočnil v jedenástich krajinách sveta vrátane Slovenska.

Čím lepšie sa dokážeme prispôsobiť životným zmenám, tým vyššie je naše skóre dlhovekosti. To predpovedá, ako sme pripravení prežiť dlhší život v dobrom duševnom a fyzickom zdraví. Tradičný model života, ktorý predstavujú tri fázy (štúdium, práca, dôchodok), vystrieda tzv. viacfázový model. V tomto modeli sa jednotlivé fázy budú častejšie striedať či dokonca opakovať. Navyše pribudnú aj nové, ako napríklad roky určené na regeneráciu alebo starostlivosť o blízkych. Novým zmenám v živote sa najlepšie prispôsobujú Holanďania, najťažšie ich prijímajú konzervatívni Japonci a Španieli. Slováci sa v rebríčku, ktorý skúma schopnosť adaptácie, umiestnili v strede.

Volant života držíme pevne v rukách
Podľa medzinárodného prieskumu je väčšina Slovákov presvedčených, že si svoje životy riadia sami. Takmer 60 % opýtaných verí, že sú sami sebe pánmi a vyše polovica súhlasí s tvrdením, že ak budú tvrdo pracovať, uspejú. 72 % je presvedčených, že sa môže spoľahnúť na svoje schopnosti v ťažkých situáciách.

Starnutie vnímame prevažne pozitívne
Vďaka modernej medicíne žije každá generácia dlhšie. Prognostici, ktorí sa venujú téme dlhovekosti, predpovedajú, že sa dnešní štyridsiatnici poľahky dožijú 80 a viac rokov. Na dlhší život sa tešíme aj my na Slovensku, pričom očakávame, že sa dožijeme minimálne 77 rokov. Starnutie vnímame prevažne pozitívne (62 %) a len 27 % sa cíti byť diskriminovaných kvôli veku.

Viacfázovému životu sme na Slovensku otvorení
Hoci sa Slovensko najradšej drží tradícií, isté zmeny predsa len badať. Popri tradičnom modeli  života, v ktorom sú jednotlivé fázy (štúdium, práca, dôchodok) jasne časovo oddelené, si začíname pripúšťať aj tzv. viacfázový život. To znamená mať možnosť zaradiť do svojho života činnosti, ktoré si ľudia nechávajú obvykle na dôchodok. Takými sú napríklad voľno od práce, počas ktorého môže človek dobiť energiu, čas na starostlivosť o rodinu a blízkych alebo vzdelávanie sa v dospelosti. Takémuto modelu je už dnes naklonených 37 % Slovákov, pričom ďalších 19 % zatiaľ nemá jasný názor. Podobné percento si myslí, že by takúto zmenu mala podporovať aj vláda. Najotvorenejší sú v tomto respondenti z Čiech. Naopak, tradičný model s dlhším odpočinkom po skončení kariéry najviac preferujú občania Rumunska a Poľska. Viacfázovému modelu najviac fandia mladší ľudia, naopak, starší nad 65 rokov preferujú skôr tradičný.

„Výsledky prieskumu naznačujú, že jednotlivé životné fázy, akými sú napríklad štúdium, práca alebo oddych, sa budú v budúcnosti častejšie striedať. Už aj na Slovensku si ľudia v stredných rokoch vyberajú voľné mesiace či dokonca roky od pracovných povinností. A naopak, na Slovensku máme značnú skupinu pracujúcich seniorov, predovšetkým kvôli nízkym dôchodkom. Tieto zmeny musí reflektovať aj naša sociálna politika, trh práce a systém dôchodkového zabezpečenia. Obyvateľstvo na Slovensku dlhodobo starne, čo vytvára narastajúci tlak na priebežný dôchodkový pilier. Už dnes je potrebné, aby každý z nás prevzal zodpovednosť za plánovanie svojho modelu života, vrátane plánovania financovania oddychových fáz. V NN k tomu ponúkame aj pomocný nástroj, s ktorým môžete začať. Na našej stránke www.nn.sk/nezostante-nikomu-na-krku si môžu záujemci spraviť vlastný online test prípravy na dlhý život. Rovnako tu nájdu aj odborné rady a tipy, ako sa lepšie pripraviť na svoj budúci dôchodok,“ hovorí Martin Višňovský, člen predstavenstva NN Slovensko a prezident Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností.  

 

 

*Medzinárodný prieskum pre finančnú skupinu NN sa uskutočnil v 11 krajinách sveta. Zúčastnilo sa na ňom 11 585 respondentov vo veku od 18 do 79 rokov. Na Slovensku sa do prieskumu zapojila reprezentatívna vzorka v rozsahu 1 001 respondentov. Prieskum s názvom „Long, Happy and Healthy Life – Longevity Research“ realizovala belgická konzultačná agentúra Indeville od januára do februára 2023.