Čím začať?

Ako začať zhodnocovať svoje investície? Aké poistenie si uzatvoriť ako prvé?

Na začiatku je dôležité nič neunáhliť. Je potrebné si všetky finančné produkty a ich súvislosti dôkladne premyslieť, aby ste z nich vyťažili čo najviac. Peniaze tak budú pracovať pre vás a nie vy pre ne.

Správnou voľbou je pre vás osobné stretnutie s finančným agentom. Ten si vypočuje vašu predstavu a plány. Na základe otázok vám navrhne vhodné životné poistenie, ktoré pokryje vaše aktuálne potreby. Spolu skonzultujete, kedy a prečo je vhodné si uzatvoriť životné poistenie a doplnkové dôchodkové sporenie a aké ďalšie produkty budú vhodné pre vašu aktuálnu životnú situáciu. Poradí vám tiež ako si zabezpečiť budúcnosť, ktoré sporiace nástroje vám najlepšie zúročia vložené peniaze a zároveň zohľadniac vaše životné tempo a aktivity vám odporučí, ako chrániť seba i blízkych pred finančnými dopadmi úrazov a chorôb. Pokiaľ sa chcete správať finančne zodpovedne a čo najefektívnejšie využiť svoje financie, môžete sa obrátiť na Finančných agentov NN a s nimi vystavať váš osobný finančný plán. Stretnutie s finančným agentom je pritom úplne nezáväzné a môžete si ho naplánovať podľa vašich časových možností, napríklad v kaviarni, v jednej z našich agentúr či u vás doma. Záleží iba na vás.