Kedy a ako sa poistiť?

Poistite sa, hlavne pokiaľ chcete finančne zabezpečiť blízke osoby (deti, partnera)

Životné poistenie kryje riziko vážnej choroby, nehody s trvalými následkami, invalidity alebo vlastnej smrti. Je zárukou finančnej istoty hlavne pre osoby, ktoré živia rodinu alebo splácajú úver. Zamyslite sa, kto je hlavným živiteľom rodiny, aké dôsledky by mal výpadok jeho príjmu a na ako dlho by bol iný člen rodiny eventuálne schopný výpadok svojím príjmom nahradiť.

Poistite sa na dostatočne vysokú sumu

Poistná suma by mala predstavovať jeden až trojnásobok  vášho ročného príjmu alebo by mala v plnej výške kryť finančné záväzky  či hypotéku. Výšku poistnej sumy si preto stanovte tak, aby zodpovedala vašim skutočným potrebám. Znehodnoteniu poistnej sumy v dôsledku inflácie predchádzajte zodpovedajúcou úpravou poistného.

Poistite sa včas

Dôležité je včas myslieť na zadné vrátka. Kto sa poistí skôr, platí nižšie poistné. S vyšším vekom sa môže zhoršovať váš zdravotný stav a tým sa stávate z hľadiska životného poistenia rizikovejší. Pokiaľ potom budete potrebovať životné poistenie, napríklad pre zabezpečenie hypotéky, môže to byť pre vás nákladnejšie.

So životným poistením sa vyplatí uzatvoriť i ďalšie doplnkové poistenia/pripoistenia

Zvážte možné druhy doplnkových poistení/pripoistení. Zvoľte si tie, ktoré pokrývajú vaše potreby. Na výber máte zo širokej škály poistných krytí, ako sú doplnkové poistenia/pripoistenia pre prípad úrazu, hospitalizácie, invalidity alebo pracovnej neschopnosti. Môžete si uzatvoriť aj doplnkové poistenie/pripoistenie oslobodenia od platenia poistného. V prípade priznania invalidity alebo úmrtia poistníka preberieme za neho povinnosť platiť poistné.

Unáhlene nerušte skôr uzatvorené zmluvy

Neoplatí sa rušiť už skôr uzatvorené zmluvy a uzatvárať nové, zdanlivo výhodnejšie poistenia. Vypovedanie zmluvy v priebehu jej trvania býva často pre klienta finančne nevýhodné.