Gratulujeme výhercom

Tešiť sa môžete na darčekový poukaz do športového obchodu v hodnote 50 €.

Nemôžem pravidelne platiť príspevky

Čo robiť v prípade neschopnosti pravidelne platiť príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie?

Pokiaľ nastane takáto situácia, máte niekoľko možností ako postupovať.
Doplnkové dôchodkové sporenie vám umožňuje bezplatne znížiť výšku mesačného príspevku kedykoľvek počas roka. V prípade, že nemôžete platiť vôbec, je potrebné si požiadať o prerušenie účasti na sporení buď na dobu určitú alebo neurčitú. Doposiaľ nasporené prostriedky sa vám budú na účte naďalej zhodnocovať. Po tomto období máte možnosť si príspevky doplatiť alebo pokračovať v sporení ďalej.

Poslednou, nie veľmi výhodnou, možnosťou pre účastníka je zmluvu predčasne ukončiť. Podmienky ukončenia účastníckej zmluvy závisia od konkrétneho dávkového plánu. V starších dávkových plánoch dostanete iba svoje príspevky, o príspevky od zamestnávateľa prídete. Pri novších dávkových plánoch 4Z prichádzate o 10 % alebo o 20 % z celkovej hodnoty osobného dôchodkového účtu. 5 % je odplata pre spoločnosť, 5 % alebo 15 % ostáva vo fonde a stáva sa kladným výnosom fondu, z ktorého sa odstupné vypláca.
Neodporúčame však zmluvu predčasne rušiť, a to najmä z finančného hľadiska. Výhodnejším riešením je jednoznačne zníženie mesačného príspevku alebo prerušenie účasti na sporení.