Gratulujeme výhercom

Tešiť sa môžete na darčekový poukaz do športového obchodu v hodnote 50 €.

Index Global - Indexový negarantovaný dôchodkový fond

Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. - dôchodkový fond prechádzajúci zo zanikajúcej spoločnosti AEGON DSS na nástupnícku spoločnosť NN DSS (pôvodný názov dôchodkového fondu: INDEX – indexový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.).

Stručné informácie o fonde Index Global – Indexový negarantovaný d.f.:

  • sporitelia, ktorí uprednostnia potenciál vysokého výnosu, pričom sú ochotní akceptovať vysokú mieru rizika,
  • fond investuje do akciových investícií na celom svete,
  • výkonnosť fondu odráža vývoj vybraného akciového indexu – MSCI WORLD.