Gratulujeme výhercom

Tešiť sa môžete na darčekový poukaz do športového obchodu v hodnote 50 €.

Čím sú charakteristické jednotlivé druhy životného poistenia?

Životné poistenie je poistenie, ktoré zahŕňa krytie rizík ohrozujúcich životy ľudí. Poisťovne ponúkajú celkom 3 rôzne druhy životného poistenia

  • Rizikové poistenie je základným produktom životného poistenia. Pri jeho uzatvorení sa stanoví výška poistnej sumy, ktorá je vyplatená v prípade poistnej udalosti. Poistenie sa vzťahuje len na krytie rizika smrti, ale je možné si ho rozšíriť pomocou rôznych pripoistení aj na krytie proti následkom úrazu, invalidity, pobytu v nemocnici atď.
  • Kapitálové poistenie okrem krytia rizika smrti navyše obsahuje sporiacu zložku, ktorá vám zabezpečí peniaze i v prípade, keď sa vám takpovediac nič nestane.
  • Investičné poistenie rozširuje poistenie o možnosť aktívne ovplyvňovať hodnotu výnosu, teda to, kam peniaze investujete a koľko tak získate. Vyberáte si investičnú stratégiu a volíte si mieru rizika, ktorú ste ochotní podstúpiť – od konzervatívnej stratégie až po využitie ponuky rizikovejších fondov. Môžete využiť i vlastnú stratégiu a výnos tak ovplyvňuje práve to, nakoľko sa darí vami zvoleným fondom.

Väčšina našich poistení je flexibilná. To znamená, že si môžete v priebehu trvania poistnej zmluvy niektoré parametre poistenia priebežne upravovať a prispôsobovať ich presne podľa vašich potrieb. Zvýšte alebo znížte poistnú sumu pre prípad smrti, alebo si uzatvorte pripoistenie, ktoré práve teraz potrebujete.