Ako uzatvoriť zmluvu

Ak ste sa rozhodli uzatvoriť zmluvu s NN dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, a.s., môžete využiť niektorý z nasledujúcich spôsobov:

  • Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení môžete uzatvoriť on-line z pohodlia domova

Uzatvorenie on-line