Gratulujeme výhercom

Tešiť sa môžete na darčekový poukaz do športového obchodu v hodnote 50 €.

Kedy a ako vypovedať životné poistenie


Kedy a za akých podmienok je možné vypovedať životné poistenie?

Uzatvorené poistenie môžete vypovedať kedykoľvek. Do dvoch mesiacov po uzatvorení poistenia môžu poistenie vypovedať obe zmluvné strany, teda poisťovňa, aj poistník. Po dvoch mesiacoch má túto možnosť už len poistník a musí tak urobiť vždy najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia, teda šesť týždňov pred najbližšou splatnosťou poistného. Pri predčasnom ukončení zmluvy je nutné počítať so sankciami. Pri kapitálovom alebo investičnom poistení sa odkupná hodnota (časť vynaložených prostriedkov) líši v závislosti od dĺžky poistenia. Rizikové poistenie neobsahuje sporiacu zložku, a preto v prípade jeho zániku pre neplatenie poistného alebo pri výpovedi poistenia poistenie zaniká bez výplaty odkupnej hodnoty.

V prípade nutnosti ukončenia poistnej zmluvy sa prosím obráťte na Klientskú linku alebo kontaktujte svojho finančného poradcu.