Gratulujeme výhercom

Tešiť sa môžete na darčekový poukaz do športového obchodu v hodnote 50 €.

Ako pripraviť deti na štart do života?

Pokiaľ hľadáte spôsob, ako pre svoje dieťa zabezpečiť finančné prostriedky a pripraviť ho tak na štart do „skutočného“ života, za zváženie stojí investičné životné poistenie. Ide o investovanie do finančných fondov životného poistenia, navyše kombinované s poistením dieťaťa. Finančné fondy životného poistenia ponúkajú zhodnotenie v závislosti od zvolenej stratégie investovania.

Ako rodič tak môžete svojmu dieťaťu vytvárať finančnú rezervu a zároveň ho chrániť pred najrôznejšími rizikami, ako je napríklad úraz a jeho následky. Finančné prostriedky, ktoré dieťaťu zhodnotíte, sa preňho stanú užitočným finančným zdrojom pri vstupe do dospelosti. Suma je po ukončení poistnej doby, čo znamená minimálne po dovŕšení osemnástich rokov veku dieťaťa, vyplatená priamo dieťaťu, ktoré ju tak môže využiť podľa svojich aktuálnych potrieb (napríklad na zaplatenie školného alebo bývania).

Platené poistné je rozdelené na sumu určenú na rizikové poistenie a sumu určenú na investovanie do finančných fondov životného poistenia.  Sám poistník si potom výšku sumy určenú na rizikové poistenie ovplyvní voľbou výšky poistného. Navyše, kedykoľvek v priebehu poistnej doby môžete vkladať mimoriadne poistné. Naopak, peniaze z investovanej sumy môžu byť v prípade potreby aj čerpané, a to ešte pred dovŕšením dospelosti dieťaťa. Pre správne zhodnotenie je dôležité investovať prostriedky aspoň 5 rokov, čo v prípade dieťaťa nebude problém.

Z portfólia produktov NN Životnej poisťovne by vám mohol vyhovovať produkt Životné poistenie NN Smart.