Gratulujeme výhercom

Tešiť sa môžete na darčekový poukaz do športového obchodu v hodnote 50 €.

Deti a riziko úrazu

Ako najlepšie poistiť deti pred následkami úrazu?

Čo sa týka úrazov, tak najrizikovejšou skupinou sú deti. Sú veľmi aktívne a tak na nich nástrahy a nebezpečenstvo úrazu striehnu takmer odvšadiaľ.

Vhodnou voľbou, ako chrániť vaše deti pred nepríjemnými následkami úrazu, je samozrejme vhodne zvolené poistenie. Jedným z nich je flexibilné rizikové poistenie, ktorým môžete poistiť celú rodinu – seba, ďalšiu dospelú osobu a niekoľko detí. K uzatvorenému poisteniu si potom vyberiete pripoistenia, ktoré sú vhodné pre vašu aktuálnu situáciu. Takže pokiaľ viete, že vaše deti žijú neposedným a aktívnym životom, zvolíte si ochranu presne pred takýmito rizikami, ktoré im hrozia. Keď sa vaše preferencie zmenia, flexibilné poistenie môžete upraviť. Ako sa bude meniť vaša rodina, rásť vaše deti, bude rásť a meniť sa aj vaše poistenie.

Z portfólia produktov NN Životnej poisťovne je takýmto flexibilným poistením rizikové životné poistenie ProAktiv s možnosťou až 17-tich pripoistení.

Zaujímavým variantom je investičné životné poistenie, pri ktorom okrem poistenia dieťaťa navyše investujete do fondov životného poistenia ponúkajúcich rôzne zhodnotenie v závislosti od zvolenej stratégie investovania. Vaše dieťa je tak chránené pred rizikami úrazu a jeho následkami a zároveň mu vytvárate finančnú rezervu na obdobie, kedy sa bude musieť osamostatniť. Bude tak mať zabezpečenú aspoň časť finančných prostriedkov na rozbeh. Celá suma je po ukončení poistnej doby, čo znamená minimálne po dovŕšení osemnástich rokov veku dieťaťa, vyplatená priamo dieťaťu, ktoré ju môže využiť podľa svojich aktuálnych potrieb, napríklad na zaplatenie školného alebo na bývanie.