Tento webový server používa cookies

K personalizácii obsahu a reklamy, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu našich návštevností využívame cookie súbory. Informácie o tom, ako používate náš web, sa delíme s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Partneri tieto údaje môžu kombinovať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku používania ich služieb.

Zobraziť detaily Akceptovať

Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základné funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webové stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies.

Meno Poskytovateľ Účel Uplynutie Typ
JSESSIONID pojistovna.nn.cz Funkčné cookie webovej aplikácie Session HTTP
TS# pojistovna.nn.cz
Ukladá stav súhlasu užívateľa so súbormi cookies pre aktuálnu doménu
Session HTTP

 

Štatistické cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby porozumeli, ako návštevníci používajú webové stránky. Anonymne zbierajú a oznamujú informácie.

Meno Poskytovateľ Účel Uplynutie Typ
_ga nn.cz Používa služba Google Analytics - Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa web. 2 roky HTTP
_gali nn.cz Používa služba Google Analytics k zberu údajov o používanie webu Session HTTP
_gat nn.cz Používá služba Google Analytics - Neuchovává žádné informace o uživatelích, jen limituje dotazy posílané na doubleclick.net Session HTTP
_gid nn.cz Používa služba Google Analytics - neuchováva žiadne informácie o užívateľoch, len limituje otázky posielané na doubleclick.net Session HTTP
s_cc nn.cz Používa sa na overenie, či prehliadač používateľa podporuje cookies. Session HTTP
s_fid nn.cz
Uloží aktuálnu verziu aplikácie Flash, ktorá je k dispozícii v prehliadači používateľa.
2 roky HTTP
s_sq nn.cz Zaznamenáva informácie o klikanie na stránke. Session HTTP
s_vi ingpojistovna.d3.sc.omtrdc.net Registruje jedinečný identifikátor, ktorý identifikuje zariadenie používateľa pre opakovanie návštevy. 2 roky HTTP

 

Marketingové cookies sú používané pre sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobraziť reklamu, ktorá je relevantná a zaujímavá pre jednotlivého používateľa a týmto hodnotnejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

Meno Poskytovateľ Účel Uplynutie Typ
0 adform.net Neklasifikované 2 roky HTTP
ads/user-lists/# google.com Označí toho, kto navštívil web alebo dokončil nákup, k potenciálnemu nastavenie remarketingové kampane alebo cielenie reklamy. Session HTTP
C adform.net Používa sa na overenie, či prehliadač používateľa podporuje cookies. 30 dní HTTP
cid adform.net Optimalizuje zobrazenie reklamy na základe kombinácie pohybu užívateľa a rôznych ponúk inzerentov pre zobrazovanie reklám užívateľov. 2 mesiace HTTP
collect google-analytics.com Používa sa na odosielanie dát do Google Analytics o zariadení a správaní návštevníka. Sleduje návštevníka cez ciele a marketingové kanály. Session HTTP
GPS youtube.com Zaregistruje na mobilných zariadeniach jedinečné ID umožňujúce sledovanie na základe zemepisnej polohy GPS. Session HTTP
IDE doubleclick.net Používa spoločnosť Google DoubleClick k registrácii a hlásenia akcií užívateľov webu po zobrazení alebo kliknutí na reklamy inzerenta s cieľom merať efektívnosť reklamy a prezentovať cielené reklamy užívateľovi. 2 roky HTTP
r/collect doubleclick.net Používa spoločnosť Google DoubleClick na personalizáciu reklám zobrazovaných používateľom na základe predchádzajúcich návštev na našich webových stránkach Session Pixel
Serving/TrackPoint adform.net Používa spoločnosť Google DoubleClick k registrácii a hlásenia akcií užívateľov webu po zobrazení alebo kliknutí na reklamy inzerenta s cieľom merať efektívnosť reklamy a prezentovať cielené reklamy užívateľovi. Session Pixel
test_cookie adform.net Používa sa na overenie, či prehliadač používateľa podporuje cookies. Session HTTP
uid adform.net Registruje jedinečné ID užívateľa, ktoré rozpoznáva prehliadač používateľa pri návšteve webových stránok, ktoré používajú rovnakú reklamnú sieť. Cieľom je optimalizovať zobrazovanie reklám na základe pohybov užívateľa a ponúk rôznych poskytovateľov reklám pre zobrazovanie reklám užívateľov. Session HTTP
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Snažia sa odhadnúť šírku pásma používateľov na stránkach s integrovanými videami YouTube. 179 dní HTTP
YSC youtube.com Zaregistruje jedinečné ID, ktoré uchováva štatistiky o tom, aké videozáznamy od YouTube užívateľ videl. Session HTTP

 

Neklasifikované cookies sú cookies, ktoré máme v procese klasifikovania spoločne s poskytovateľmi jednotlivých cookies.

Meno Poskytovateľ Účel Uplynutie Typ
bstat bstat.io Neklasifikované 1 rok HTTP
click_storage pojistovna.nn.cz Neklasifikované Session HTTP
cookies.js pojistovna.nn.cz Neklasifikované Session HTTP
genesys.tracker.globalVisitID nn.cz Neklasifikované 3 roky HTTP
genesys.tracker.serverAlias nn.cz Neklasifikované Session HTTP
genesys.tracker.visitID nn.cz Neklasifikované Session HTTP
GWEROUTEID chat.nn.cz Neklasifikované Session HTTP
last_url nn.cz Neklasifikované 1 rok HTTP
lng pojistovna.nn.cz Neklasifikované 29 dní Pixel
mojeZp pojistovna.nn.cz Neklasifikované bez expirácie Pixel
s_cm nn.cz Cookie pro identifikaci zdroje návštěvy bez expirácie HTTP
s_cvp_chnl nn.cz Cookie pro identifikaci zdroje návštěvy bez expirácie HTTP
s_dr nn.cz Cookie pro identifikaci zdroje návštěvy bez expirácie HTTP
statBrowserIdNew pojistovna.nn.cz Neklasifikované 2 měsíce HTTP

 

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť používané webovými stránkami, aby sa užívateľský zážitok stal efektívnejším.

Zákon uvádza, že je možné uložiť cookies na vašom zariadení, ak sú nevyhnutne potrebné pre prevádzku tejto stránky. Pre všetky ostatné typy cookies potrebujeme vaše povolenie.

Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú umiestnené v službách tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach.

Prehlásenie (Disclaimer)

O NN na území Slovenskej republiky

Pre účely internetových stránok www.nn.sk  („internetové stránky“ alebo „internetové stránky NN Group“) nižšie uvedené subjekty vykonávajúce činnosti na území Slovenskej republiky tvoria spoločne finančnú skupinu NN („NN Group“) a sú takto v rámci internetových stránok aj označované. Jednotlivé subjekty NN Group sú na internetových stránkach tiež označované ako člen NN Group alebo členovia NN Group.
NN Group na území Slovenskej republiky tvoria nasledujúci členovia NN Group:

    NN Životná poisťovňa, a.s.

   Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
    IČO: 35 691 999
    IČ pre DPH: SK 2020861557

    Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1095/B

    NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

    Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
    IČO: 35 902 981
    IČ pre DPH: SK 2021896690

    Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3434/B

   NN Management Services s.r.o., organizačná zložka

    Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
    IČO: 31 814 433
    IČ pre DPH: SK 2020289271

    Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1065/B

   NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

    Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
    IČO: 35 976 853
    DiČ: 2022 11 9836

    Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3799/B

Účel internetových stránok

Internetové stránky NN Group sú určené predovšetkým na rýchle získavanie prehľadu o činnosti jednotlivých členov NN Group, na uverejňovanie informácií pre klientov členov NN Group, predaj finančných produktov členov NN Group a na ďalšie účely, ktoré môžu vyplývať zo zmluvných dojednaní medzi klientom a členom NN Group, z príslušných právnych predpisov alebo z výkonu dohľadu nad členmi NN Group zo strany príslušných orgánov dohľadu.
Zodpovednosť prevádzkovateľa internetových stránok

NN Group na internetových stránkach informácie zverejňuje, kontroluje a pravidelne aktualizuje. Aj napriek tomu sa môže vyskytnúť prípad, keď sa určité údaje uvedené na internetových stránkach priebežne menia, avšak nie z vôle NN Group. Vzhľadom na technický proces implementácie zmien nie je teda možné zaručiť aktuálnosť, správnosť a úplnosť takto poskytovaných údajov.

NN Group môže priebežne meniť údaje na internetových stránkach a internetové stránky, a to kedykoľvek v priebehu ich existencie bez toho, aby bola povinná na vykonané zmeny upozorňovať.

Vzhľadom na technické vlastnosti a fungovanie internetu môže kedykoľvek dôjsť k poškodeniu alebo k zmene informácií uvedených na internetových stránkach, a to nezávisle na vôli NN Group. NN Group v takom prípade nezodpovedá za informácie, ktoré sa užívateľovi internetových stránok chybne zobrazia.

Prehlásenie týkajúce sa internetových stránok platí primerane i pre všetky ostatné stránky, na ktoré internetové stránky odkazujú. NN Group nezodpovedá za obsah stránok, na ktoré internetové stránky odkazujú, pretože ich obsah sa môže meniť bez vedomia NN Group. Prepojenie užívateľa na tieto ostatné stránky prebieha na jeho nebezpečenstvo a NN Group nie je zodpovedná za obsah stránok, na ktoré sa užívateľ po takto uskutočnenom prepojení dostane.
Práva užívateľa internetových stránok

Informácie uvedené na internetových stránkach môže užívateľ využívať, ukladať, odovzdávať, rozmnožovať ich alebo odkazovať na ne prostredníctvom hypertextových odkazov, a to spôsobom a v rozsahu, ktorý je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a ktorý nepoškodzuje dobré meno ktoréhokoľvek člena NN Group.

Užívateľ berie na vedomie, že URL jednotlivých súčastí internetových stránok NN Group nemusia byť rovnaké.

Ak užívateľ užíva internetové stránky ako zdroj informácií, je povinný to uviesť, pričom nesmie v žiadnom prípade tieto informácie meniť a súbor s informáciami musí byť otvorený vždy v novom okne internetového prehliadača.
Právne ustanovenia

Internetové stránky NN Group a ich obsah sú chránené autorským právom a právom autorov jednotlivých publikovaných textov podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právo (autorský zákon) v platnom znení.

Vyššie uvedené ustanovenia nemajú vplyv na jednotlivé dohody medzi klientom a členom NN Group vyplývajúce zo vzájomných právnych vzťahov, ktoré upravujú uverejňovanie informácií na internetových stránkach, zmeny týchto informácií a ich záväznosť inak, ako je uvedené vyššie.