Oznámenie o zmene Informačných prospektov ING dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s.

Vážení sporitelia,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 10.6.2013 sú v platnosti nové Informačné prospekty všetkých dôchodkových fondov ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. Zmena bola vykonaná z dôvodu zosúladenia informácií s legislatívou v platnom znení.

Informačný prospekt Tradícia

Informačný prospekt Harmónia

Informačný prospekt Dynamika

Informačný prospekt Index