Oznámenie o zmene podkladového aktíva finančného fondu životného poistenia Multifond

Na základe rozhodnutia predstavenstiev spoločností NN (L) PATRIMONIAL a NN (L) dochádza s účinnosťou k 31. júlu 2015 k zlúčeniu podfondu NN (L) Patrimonial Multi Asset V5 do podfondu NN (L) First Class Multi Asset. Táto fúzia má za následok zmenu podkladového aktíva finančného fondu životného poistenia Multifond.

Oba uvedené podfondy sú spravované rovnakým investičným týmom spoločnosti NN Investment Partners a využívajú rovnaké investičné procesy, vrátane analytického zázemia. V nasledujúcej tabuľke vám ponúkame prehľad najvýznamnejších rozdielov medzi fondmi:

NN (L) Patrimonial Multi Asset 5 NN (L) First Class Multi Asset
Štruktúra Fond Fondov (NN Fondy prevažne) prevaha priamych investícii
Cielená anualizovaná ročná volatilita 2 % p. a. 5 % p. a.
Maximálna anualizovaná ročná volatilita 3 % p. a. 5 % -10 % p. a.
Očakávaný výnos 1M Euribor + 2 % na doporučenom investičnom horizonte (pred odpočítaním poplatkov) 1M Euribor + 3 % na doporučenom investičnom horizonte (pred odpočítaním poplatkov)

 

Pre koho je fond NN (L) First Class Multi Asset vhodný?

Fond NN (L) First Class Multi Asset je zmiešaný fond s vyšším podielom konzervatívnej zložky (50 % a viac). Akcie a ďalšie dynamické investície predstavujú väčšinou 35 – 50 %. Doporučený investičný horizont je 5 a viac rokov. Vďaka svojím vlastnostiam je fond vhodný pre vyvážených investorov, ktorých hlavným cieľom je stabilné, dlhodobé zhodnotenie majetku.

Päť výhod fondu NN (L) First Class Multi Asset:

1.    Vyvážená stratégia, ktorá využíva atraktívne investičné príležitosti.
2.    Jedným pokynom nakúpite investície do 5 druhov aktív.
3.    Investované prostriedky sú prirodzene vyvážené voči výraznejšiemu poklesu hodnoty.
4.    Fond cieli na stabilné zhodnotenie 3 % nad peňažným trhom (EURIBOR 1M) v rámci päťročného investičného cyklu.
5.    Dynamická alokácia aktív – tým manažérov vyberá vhodnú investíciu v správnom čase.