Oznámenie o zmene sídla

Dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 1.1.2016 dôjde k zmene sídla spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., na Jesenského 4/C, 811 02  Bratislava.

V súvislosti s touto zmenou boli na základe predchádzajúceho súhlasu NBS predstavenstvom spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. schválené nové znenia štatútov a informačných prospektov všetkých dôchodkových fondov NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Zároveň bolo uverejnené aktuálne znenie Všeobecných obchodných podmienok, Všeobecných obchodných podmienok pre vyplácanie dôchodku programovým výberomVšeobecných podmienok pre používanie servisného portálu Moja NN.