Oznámenie o zmene štatútov dôchodkových fondov Dynamika a Harmónia ING DSS (18. 3. 2011)

Vážení sporitelia,

dovoľujeme si Vás informovať, že na základe predchádzajúceho súhlasu NBS a schválenia predstavenstvom spoločnosti dňa 18.3.2011, boli zmenené štatúty fondov Dynamika - Rastový DF a Harmónia - Vyvážený DF spravovaných ING dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, a.s.

Zmenené dokumenty nadobúdajú účinnosť 15 - tym dňom od ich uverejnenia na internetovej stránke, t.j. dňa 1.4.2011.

Zmenené dokumenty sú k dispozícii v záložke fondy.