Podielový fond ING sa stal Investíciou roka

Podielový fond ING sa stal Investíciou roka

V  rebríčku Fincentrum Investícia roka 2012 sa víťazom v kategórii konzervatívnych dlhopisových fondov stal podielový fond ING (L) Flex Slovenský dlhopisový fond. Rebríček odráža kombináciu dosiahnutého výnosu a takzvaného Sharpovho pomeru, zohľadňujúceho primeranosť rizika. Konzervatívny dlhopisový fond dosiahol výborné 13,10 % hrubé zhodnotenie, takzvaný nadvýnos na úrovni 8,55% a Sharpov pomer 5,83. Na ocenený  fond je naviazané zhodnocovanie vkladov v investičnom životnom poistení ING Smart.

Víťazný fond ING investuje predovšetkým do likvidných slovenských štátnych dlhopisov v eurách. Portfólio fondu môže taktiež investovať do bezpečných dlhopisov vydaných ďalšími štátmi EÚ v eurách a do dlhopisov najvýznamnejších podnikov v rámci EÚ s ratingom v investičnom stupni. Poradenská spoločnosť Fincentrum pri hodnotení fondu ING skonštatovala, že dosiahnutý hrubý výnos nad 10 % je pri dlhopisovom fonde výborný výkon. Investície do dlhopisov sa v roku 2012 ukázali ako vysoko bezpečná investícia, schopná dosahovať nadpriemerné zhodnotenie vložených prostriedkov.

Fincentrum Investícia roka je rebríčkom, ktorý analyzuje výsledky investičných príležitostí so zameraním na bežného slovenského občana. Do hodnotenia sa dostávajú výlučne nástroje kolektívneho investovania (otvorené podielové fondy), do ktorých môže ľahko investovať každý. Sharpov pomer, ktorý odráža primeranosť rizika, odpočítava od výnosu poplatky, úroveň ročnej sadzby EURIBOR a dosiahnutý výnos delí výkyvmi denných výnosov.

Viac informácií nájdete na: http://www.investujeme.sk/fincentrum-investicia-roka-rok-2012-prial-dlhopisovym-fondom-vitazom-je-generali-ppf-fond-korporatnych-dlhopisov/