Zjednodušenie procesu týkajúceho sa vyplácania vašich dávok na účet v banke

Vážení poberatelia dočasných doplnkových starobných dôchodkov,
dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci zjednodušenia procesu týkajúceho sa vyplácania Vašich dávok na účet v banke sme sa rozhodli obmedziť nutnosť pravidelného dokladovania potvrdenia o žití, ktoré ste zasielali vždy pred každým termínom výplaty.

Pokiaľ chcete dostávať dávky nepretržite na účet, vyplňte tlačivo Doplnenie k žiadosti o dávku a pravidelnú dávku Vám budeme zasielať automaticky na účet bez toho, aby ste nám museli zasielať Potvrdenie o žití. Na tlačive Doplnenie k žiadosti vyžadujeme overený podpis žiadateľa.