07.05.2014

Chcete byť šťastní? Nepodceňujte finančnú stabilitu, prírodu a spokojnosť s prácou

Tvrdenie, že človek túži v živote dosiahnuť najmä pocit šťastia potvrdil aj prieskum ING Životnej poisťovne. Najsilnejším životným krédom Slovákov je podľa prieskumu založenie harmonickej rodiny a radosť zo života. Väčšina opýtaných (55 %) sa pritom nebojí zobrať šťastie do vlastných rúk a, naopak, iba necelá tretina má obavy z budúcnosti. Čo však robí ľudí šťastnými? Britskí vedci sformulovali „vzorec šťastia“ a odporúčania, ako si ku šťastiu pomôcť.

Britskí psychológovia na základe viac ako tisícky rozhovorov zadefinovali vzorec šťastia:
P + (5 x E) + (3 x H) = šťastie.
Najväčšiu rolu zohráva kvalita bytia (E), čiže zdravotný stav, finančná stabilita, priateľstvo a rodinná pohoda. Menší význam má tzv. index vyšších štandardov (H), t.j. sebaúcta, ambícia, zmysel pre humor. Najmenšiu úloha zohráva v šťastí osobná charakteristika (P). Z toho vyplýva, že o šťastí v živote človeka rozhoduje v prvom rade životná úroveň a sociálny kontakt a až potom nasleduje napríklad naplnenie osobných ambícií či spôsob, akým sa vyrovnávame s neúspechom.

Fakt, že šťastie priamo nesúvisí s osobným bohatstvom, ale skôr s finančnou stabilitou potvrdzuje aj výskum amerického Gallupovho ústavu. Ten zistil, že výrazné zvýšenie platu (o tretinu) urobí síce šťastným 84 % ľudí, ale tento pocit do troch mesiacov vyprchá. „Naša skúsenosť potvrdzuje, že väčšina ľudí siaha po poistení práve v snahe ochrániť sa pred rizikami a udržať si životný štandard. Životné poistenie by určite nemalo chýbať v portfóliu žiadneho človeka, keďže dokáže zaistiť finančnú stabilitu v prípade nečakaných udalostí,“ hovorí Dušan Quis, generálny riaditeľ ING Životná poisťovňa.

V šťastí sme ďaleko za susedným Rakúskom
Britský výskum potvrdzuje aj posledný celosvetový prieskum OSN o šťastí (World Hapiness Report), ktorý hodnotí krajiny podľa šiestich kritérií (HDP na obyvateľa, vek dožitia, vzájomná pomoc, veľkorysosť, možnosť rozhodovať sa v živote podľa vlastného uváženia a miera korupcie) na stupnici od 0 do 10 bodov. V rebríčku najšťastnejších krajín sveta zvíťazilo Dánsko (7,693 b.) pred Nórskom (7,655 b.) a Švajčiarskom (7,650 b.). Do desiatky najšťastnejších krajín sa zmestilo i Rakúsko (8. miesto). Slovensko (46. miesto) zaostalo o sedem pozícii za susedným Českom, ale predbehlo Poľsko (51. miesto) a Maďarsko (110. miesto).

Čo nás urobí šťastnými?
Server mnn.com zostavil podľa výsledkov svetových výskumov zoznam siedmich jednoduchých aktivít, ktoré robia ľudí šťastnejšími. Patria sem napríklad prechádzky v parkoch, pestovanie psychickej pohody (pozitívny postoj k životu, tzv. severský koncept hygge), práca v záhrade, ale aj vnútorné stotožnenie sa s prácou (a rýchla výpoveď, ak človek nie je v práci šťastný).


7 vecí, ktoré nás urobia šťastnými:

  • Prechádzajme sa v parkoch
  • Pristupujme k životu pozitívne
  • Ovoniavajme kvety
  • Nebojme sa zašpiniť
  • Pravidelne športujme
  • Nesnažme sa byť šťastní za každú cenu
  • Ak nie sme spokojní v práci, dajme výpoveď

Zdroje

Prieskum ING Životnej poisťovne „Klientela životného poistenia“ z októbra 2012 na vzorke 1081 respondentov
http://www.mnn.com/health/fitness-well-being/stories/8-unexpected-habits-of-happy-people
http://www.livescience.com/39489-the-happiest-countries.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/2630869.stm
http://stastnyblog.cz/2011/02/04/hygge-je-dansky-zpusob-jak-byt-stastnejsi/