26.09.2016

Je lepšie poistenie hypotéky alebo životná poistka?

Ešte nikdy sa nepredávalo toľko hypoték a záujem o kúpu nehnuteľností do konca roka v dôsledku pripravovaných opatrení Národnej banky Slovenska zrejme ešte vzrastie. Pravdepodobne stúpne aj počet ľudí, ktorí si k hypotéke zakúpia i poistenie pre prípad neschopnosti splácať úver. Aký je rozdiel medzi týmto poistením a životnou poistkou? A čo ak už životnú poistku máte, oplatí sa poistiť si aj úver?

O dôležitosti zabezpečenia rizík vyplývajúcich z financovania bývania hypotékou nie sú medzi odborníkmi pochyby. „Hypotéka je pre väčšinu ľudí najväčším finančným záväzkom ich života. Preto je mimoriadne dôležité zvážiť aj možné riziká a spôsoby ich zabezpečenia,“ hovorí Ivan Sedilek zo spoločnosti Broker Consulting. Banky k úverom najčastejšie ponúkajú poistenie pre prípad neschopnosti splácať úver. Generálny riaditeľ NN Životnej poisťovne Peter Brudňák však hovorí, že lepším spôsobom zabezpečenia úveru je rizikové životné poistenie. Potvrdzuje to aj Pavel Škriniar, analytik portálu Financnahitparada.sk: „S týmto poistením si dokážete pokryť viac rizík a viete ho prispôsobiť svojím potrebám, čo v prípade bankového poistenia úveru neplatí.“ Na rozdiel od kapitálového či investičného životného poistenia nemá rizikové poistenie sporiacu či investičnú zložku, čo znamená, že celá suma poistného je určená na krytie rizík a mesačné poistné je teda nižšie.

Životné poisťovne kryjú riziká lepšie než banky
V rámci poistenia hypotéky ponúkajú banky štandardne krytie štyroch rizík – smrť, trvalá invalidita, dlhodobá práceneschopnosť a strata zamestnania. No tie sú zvyčajne v balíkoch bez možnosti  výberu a kombinácie jednotlivých rizík. V životnom poistení si však môžete presne vybrať, aké riziká a na akú sumu chcete poistiť, pričom ponuka je oveľa širšia, vrátane pripoistenia kritických chorôb či trvalých následkov úrazu. „Za najdôležitejšie považujem poistenie smrti, invalidity a kritických chorôb. Tie majú zásadný dopad na finančnú situáciu poistených a ich rodín,“ hovorí P. Brudňák. Aj tu sú veľké rozdiely medzi bankovým a životným poistením. Bankové poistenie invalidity kryje len trvalú invaliditu (znižujúcu poistenému schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %), ktorá je potvrdená rozhodnutím Sociálnej poisťovne o priznaní nároku na trvalý invalidný dôchodok. „Zo životnej poistky však môžete získať plnenie aj pri čiastočnej invalidite, čo je omnoho častejší prípad,“ objasňuje Škriniar. Podľa údajov Sociálnej poisťovne dosiahol vlani počet novopriznaných nárokov na čiastočný invalidný dôchodok viac ako 16 500 prípadov, čo je takmer trojnásobne viac v porovnaní s trvalými invalidnými dôchodkami.

Už mám životnú poistku, ako postupovať?
Množstvo ľudí, ktorí si berú hypotéku, už má životné poistenie. Zobrať si k úveru ďalšiu poistku by pre nich bolo neefektívne, pretože poistenie úveru z banky nie je možné nastaviť na ľubovoľnú sumu, len na celkovú výšku úveru. Spolu so životným poistením by tak klient mal nadbytočné poistné krytie a platil by viac, ako je nevyhnutné. „Samozrejme, v prípade poistnej udalosti by mohol dostať dve poistné plnenia, no účelom poistenia nie je na ňom zarobiť, ale ním efektívne pokryť výpadok príjmov,“ vysvetľuje Brudňák. V takomto prípade môže byť najschodnejším riešením modifikácia existujúcej poistky. „Najmä pri starších poistkách sa však stáva, že ich úpravy sú obmedzené a nie je možné zmeniť rozsah rizík. Vtedy môže byť pre klienta vhodné rozdiel v poistnom krytí vykryť novou poistkou a v niektorých prípadoch dokonca tú pôvodnú úplne zrušiť a riziká si zabezpečiť nanovo,“ dopĺňa Sedilek. Samozrejme, všetko je potrebné najskôr dôkladne zvážiť a nekonať unáhlene, pretože zrušená zmluva sa už nedá obnoviť.