08.03.2022

Skupina NN pomáha Ukrajine

Kríza na Ukrajine trvá už takmer dva týždne a ohrozuje nielen demokraciu, bezpečnosť a základné ľudské práva, ale kruto zasahuje aj do života civilistov. Už približne 2 milióny ľudí boli nútené utiecť za hranice svojho domova od vzniku konfliktu. Tragický vývoj udalostí spustil obrovskú vlnu solidarity a Ukrajine pomáhajú jednotlivci, mimovládne organizácie, firmy aj štáty. K pomoci sa pridala aj skupina NN. 

Skupina NN venuje minimálne 1 000 000 EUR na humanitárnu pomoc prostredníctvom rozličných medzinárodných a lokálnych neziskových organizácií, vrátane tých na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a Rumunsku s cieľom pomôcť zabezpečiť bývanie, jedlo a zdravotnú starostlivosť pre utečencov. NN nepretržite úzko spolupracuje s neziskovým sektorom, aby identifikovala dodatočné potreby.

NN Slovensko daruje 40 000 EUR lokálnym organizáciám zastrešujúcim pomoc Ukrajincom.

Spoločnosť finančne podporila aj vznik Linky zdravia pre Ukrajinu (www.ua.diagnose.me), ktorá poskytuje rýchlu zdravotnú konzultáciu v ukrajinskom jazyku pre utečencov so zdravotnými problémami. Linku prevádzkuje spoločnosť Diagnose.me, je bezplatná a k dispozícii denne od 7:00 do 19:00 h. telefonicky (+421 2 21 02 50 75) alebo cez online-chat. Hovory obsluhuje vyškolený operátor, ktorý podľa potreby pripojí odborníka alebo naplánuje ďalší hovor so špecialistom. Linka je primárne určená na pomoc pri orientácii v slovenskom zdravotnom systéme a rýchlu konzultáciu zdravotného stavu so zdravotníckym personálom.

NN Slovensko zorganizovala medzi svojimi zamestnancami materiálnu zbierku v spolupráci s Červeným krížom a so Slovenskou katolíckou charitou. 

NN Slovensko podporí svojich zamestnancov v rámci pripravovaného grantového programu v ich dobročinných aktivitách na pomoc Ukrajincom.   

Skupina NN pozorne sleduje vývoj udalostí, ako aj ich vplyv na celú spoločnosť a všetkých zamestnancov. A hoci v Rusku ani na Ukrajine nemá obchodné aktivity, plne podporuje zavedenie sankcií a stojí za Ukrajinou.