Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Prémiové lekárske benefity

Bezplatne k životnému poisteniu

Ochrana pred infláciou

Dobrý nástroj na udržovanie hodnoty poistenia

Ochrana pred infláciou (indexácia)

Dobrý nástroj na udržovanie hodnoty poistenia

Čo je to ochrana pred infláciou?

Ochrana pred infláciou (inak povedané indexácia) chráni životné poistenie a jeho hodnotu. Ide o navýšenie poistných súm a poistného na vašej poistnej zmluve. Je veľmi dôležité, aby boli poistné sumy nastavené v správnej výške počas celého trvania poistenia. V prípade poistnej udalosti totiž v závislosti od poistných súm vyplatíme vám alebo vašim blízkym poistné plnenie, na krytie ťažkej životnej situácie.

Prečo je ochrana pred infláciou pre vás dôležitá?

V priebehu rokov dochádza k zvyšovaniu cien. Pred 15 rokmi ste si za 500 € kúpili výrazne viac ako teraz. Volá sa to inflácia a ovplyvňuje aj vaše životné poistenie. Ochrana pred infláciou (indexácia) zabezpečí, aby hodnota poistného plnenia, ktoré vyplatíme vám alebo vašim blízkym, pokryla vaše potreby alebo potreby vašich blízkych v rovnakom rozsahu ako v čase, keď ste uzatvárali poistenie. Vaše poistné mierne navyšujeme, no zároveň zvyšujeme aj sumu, ktorá bude vyplatená, ak dôjde k poistnej udalosti.

Kontakty 

Poradíme vám a zodpovieme na vaše otázky.

Pre klientov

Máte u nás zmluvu? Sekcia pre vás.

Zistiť viac

Aké výhody Vám prinesie ochrana pred infláciou?

 • Poistenie chráni vás a vašich blízkych rovnako dobre ako na začiatku.
  Poistná suma sa totiž pravidelne zvyšuje v závislosti od výšky inflácie.
 • Ochraňujeme vaše poistenie pred rastom cien.
  V prípade poistnej udalosti vyplatíme poistné plnenie v hodnote, v ktorej už bude zohľadnená inflácia.  
 • Navyšujeme poistnú sumu, na ktorú ste poistený vy alebo vaši blízki.
  A to bez skúmania vášho zdravotného stavu (prípadne zdravotného stavu ďalších poistených osôb) alebo finančnej situácie. 
 • Nemusíte sa o nič starať. Vývoj inflácie sledujeme za vás. 
  Ak nás požiadate o nastavenie ochrany pred infláciou (indexácie) k vašej poistnej zmluve, budeme vám posielať každý rok návrh na úpravu vašich poistných súm a poistného. Vy sa každý rok rozhodnete, či akceptujete (prijmete indexáciu) alebo odmietnete úpravu poistenia.

ochrana pred inflaciou 

Príklad Romana, ktorý nevyužíval ochranu pred infláciou: 

Rouzavrel životné poistenieman si uzatvoril životné poistenie v roku 2002. Nastavil si ho tak, že ak by sa zranil a stal sa invalidným, dostal by od NN poisťovne sumu 10 000 €. Za túto sumu by si vtedy zaplatil rehabilitácie a liečenia. Zároveň by mu ostalo dosť peňazí, aby vykryl výpadok príjmu na 12 mesiacov, ak by nemohol ďalej pracovať.

úrazV roku 2022 sa mu stal úraz. Stal sa invalidným a nemohol ďalej pracovať. Suma 10 000 €, ktorú dostane od NN poisťovne, má výrazne nižšiu hodnotu ako pred 20 rokmi, keď si uzatváral poistenie. 10 000 € mu už nestačí. Teraz by na to isté potreboval až 16 000 €. Na rehabilitácie a vykrytie výpadku ročného príjmu mu teda chýba 6 000 €.

ochrana pred infláciouAk by Roman využíval ochranu pred infláciou, dostal by od NN poisťovne 18 200 €. V takom prípade by sa mu síce mierne zvyšovalo poistné, no zároveň by mu rástla aj suma, na ktorú je poistený. Po úraze by mu NN poisťovňa vyplatila dostatočnú sumu, ktorú potrebuje na rehabilitácie a vykrytie výpadku príjmu.


Ako ochrániť vaše poistenie pred infláciou?

Je to jednoduché. Postupujte nasledovne:

parteri diskutuju o ochrane pred inflaciou 

Najčastejšie otázky a odpovede k ochrane pred infláciou 

Dostali ste od nás predvýročný list s informáciou o ochrane pred infláciou – indexácii, avšak rozhodli ste sa ju odmietnuť. Odmietnutie ochrany pred infláciou môžete vykonať podľa pokynov, ktoré uvádzame v predvýročnom liste.

Odmietnutie ochrany pred infláciou môže byť pre poistené osoby nevýhodné.

 1. Ak neskôr nastane poistná udalosť, nemusia peniaze, ktoré predstavujú poistné plnenie, stačiť na to, aby pokryli všetky potreby v súvislosti so vzniknutou poistnou udalosťou.  Dnes má totiž 1 000 € nižšiu hodnotu ako napríklad pred 10 rokmi.
 2. Ak neskôr budete chcieť navýšiť poistnú sumu, budeme opäť posudzovať váš aktuálny zdravotný stav a zdravotný stav poistených osôb. Môže sa stať, že poistenie bude pre vás drahšie kvôli prirážkam z dôvodu vášho aktuálneho zdravotného stavu a poistených osôb. Rovnako nemusíme v NN poisťovni povoliť navýšenie z dôvodu zdravotného stavu poisteného a poistených osôb.

Z týchto dôvodov je pre vás výhodnejšie využívať ochranu pred infláciou (indexáciu). Iba dobre nastavené a pravidelne aktualizované životné poistenie vám poskytne ochranu podľa vašich predstáv.

Poistné a poistné sumy sa zvýšia v závislosti od miery zvyšovania cien na základe mesačných údajov Štatistického úradu SR. Podkladom je index zmeny spotrebiteľských cien oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Ide o dáta, ktorých meranie je spojené s meraním životných nákladov na základe zmeny cien (spotrebný tovar a služby, doprava, jedlo a lekárska starostlivosť). Často sa preto označuje ako index životných nákladov.

Príklad: Navýšenie poistného vypočítavame každý rok. Napríklad v roku 2021 sa zvyšovalo poistné z dôvodu výšky inflácie o 3,8 %. Ak klient platil poistné napríklad 300 € ročne, zvýšilo sa mu poistné na 311,40 € ročne. Suma, na ktorú bol klient poistený sa však tiež zvýšila. Z 30 000 € na 31 140 €.

A v roku 2022 sa už poistné zvyšovalo z dôvodu výšky inflácie o 14 %. Ak klient platil poistné napríklad 300 € ročne, zvýšilo sa mu poistné na 342 € ročne. Suma, na ktorú bol klient poistený sa však tiež zvýšila. Z 30 000 € na 34 200 €.

Poistnú zmluvu určite nemusíte rušiť. Každý rok vám budeme ponúkať návrh na navýšenie poistnej sumy a poistného o infláciu. Vy sa opäť budete môcť rozhodnúť, či chcete upraviť svoje poistenie alebo zostane pre nasledujúci rok bez zmeny.

Poistnú zmluvu vám upravíme k najbližšiemu výročiu zmluvy (dátum je uvedený v predvýročnom liste). Pošleme o tom potvrdenie, že vaša poistná ochrana bola zvýšená o infláciu. Odporúčame vám následne si nastaviť nový platobný príkaz, aby ste sa nedostali do omeškania v platení poistného.

Dôvodom môže byť, že máte na poistnej zmluve nastavenú ochranu pred infláciou. Pravidelne raz ročne vám preto navyšujeme platbu za poistenie (poistné) a poistnú sumu. Je možné, že ste si zabudli upraviť trvalý príkaz na novú výšku platby. Nedoplatok je rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou poistného, pričom zahŕňa aj prípadné nezaplatené poistné za minulé poistné obdobia. Nedoplatok zaplatíte jednoducho aj cez NN platobnú bránu.

 

Potrebujete pomôcť? Sme tu pre vás.