Prémiové lekárske benefity

Bezplatne k životnému poisteniu a doplnkovému dôchodkovému sporeniu

Späť

Lekárska prehliadka

Doklady potrebné k lekárskej prehliadke (pred uzatvorením poistnej zmluvy)