Vitajte na stránke pre klientov

Späť

Poistná udalosť

Aktuálny dokument

Oslobodenie od platenia poistného v prípade pracovnej neschopnosti a straty zamestnania

Aktuálny dokument Vzorové vyplnenie

*Úraz *Trvalé následky úrazu *Úmrtie následkom úrazu *Oslobodenie od platenia poistného z dôvodu úrazu *Invalidný dôchodok následkom úrazu *Hospitalizácia a pracovná neschopnosť následkom úrazu *Nesebestačnosť

Aktuálny dokument Vzorové vyplnenie

*Úmrtie *Oslobodenie od platenia poistného - z dôvodu ochorenia *Kritické choroby *Nesebestačnosť

Aktuálny dokument Vzorové vyplnenie

Hospitalizácia z dôvodu choroby

Aktuálny dokument Vzorové vyplnenie

Pracovná neschopnosť z dôvodu úrazu alebo choroby Pozor! Upozorňujeme na dôležitosť nahlásenia poistnej udalosti písomne ihneď po vzniku pracovnej neschopnosti!

Aktuálny dokument

Pracovná neschopnosť