Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Späť

Poistná udalosť

Dokument na stiahnutie

Oslobodenie od platenia poistného v prípade pracovnej neschopnosti a straty zamestnania

Dokument na stiahnutie Vzorové vyplnenie

*Úraz *Trvalé následky úrazu *Úmrtie následkom úrazu *Oslobodenie od platenia poistného z dôvodu úrazu *Invalidný dôchodok následkom úrazu *Hospitalizácia a pracovná neschopnosť následkom úrazu *Nesebestačnosť

Dokument na stiahnutie Vzorové vyplnenie

*Úmrtie *Oslobodenie od platenia poistného - z dôvodu ochorenia *Kritické choroby *Nesebestačnosť

Dokument na stiahnutie Vzorové vyplnenie

Hospitalizácia z dôvodu choroby

Dokument na stiahnutie Vzorové vyplnenie

Pracovná neschopnosť z dôvodu úrazu alebo choroby Pozor! Upozorňujeme na dôležitosť nahlásenia poistnej udalosti písomne ihneď po vzniku pracovnej neschopnosti!

Dokument na stiahnutie

Pracovná neschopnosť