Vitajte na stránke pre klientov

Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Prémiové lekárske benefity

Bezplatne k životnému poisteniu

Ochrana pred infláciou

Dobrý nástroj na udržovanie hodnoty poistenia

Späť

Poistná udalosť

Dokument na stiahnutie

Oslobodenie od platenia poistného v prípade pracovnej neschopnosti

Dokument na stiahnutie

Formulár určený pre produkty NN Partner, NN Plan, NN Profi Invest a zmluvy uzatvorené pôvodne v Aegon Životnej poisťovni, a.s.

Dokument na stiahnutie

Formulár určený pre produkty NN Partner, NN Plan, NN Profi Invest a zmluvy uzatvorené pôvodne v Aegon Životnej poisťovni

Dokument na stiahnutie

Formulár určený pre produkty NN Partner, NN Plan, NN Profi Invest a zmluvy uzatvorené pôvodne v Aegon Životnej poisťovni, a.s.

Dokument na stiahnutie

Oslobodenie od platenia poistného v prípade straty zamestnania

Dokument na stiahnutie

Formulár určený pre produkty NN Protect, NN Smart (a produkty NN uzatvorené do 31. 12. 2019) *Pracovná neschopnosť z dôvodu úrazu alebo choroby Pozor! Upozorňujeme na dôležitosť nahlásenia poistnej udalosti písomne ihneď po vzniku pracovnej neschopnosti!

Dokument na stiahnutie

Formulár určený pre produkty NN Protect, NN Smart (a produkty NN uzatvorené do 31. 12. 2019) *Hospitalizácia z dôvodu choroby

Dokument na stiahnutie

Formulár určený pre produkty NN Protect, NN Smart (a produkty NN uzatvorené do 31. 12. 2019) *Úraz *Trvalé následky úrazu *Úmrtie následkom úrazu *Oslobodenie od platenia poistného z dôvodu úrazu *Invalidný dôchodok následkom úrazu *Hospitalizácia a pracovná neschopnosť následkom úrazu *Nesebestačnosť

Dokument na stiahnutie

Formulár určený pre produkty NN Protect, NN Smart (a produkty NN uzatvorené do 31. 12. 2019) *Úmrtie *Oslobodenie od platenia poistného - z dôvodu ochorenia *Kritické choroby *Nesebestačnosť

Dokument na stiahnutie

Formulár určený pre produkty NN Protect, NN Smart (a produkty NN uzatvorené do 31. 12. 2019) *Úmrtie