Čo sa mení v II. pilieri od 1.1.2023?

Prinášame sumár najdôležitejších zmien

Späť

Kľúčové informácie

Oznámenie

Informujeme vás o zmene kľúčových informácií o tomto dôchodkovom fonde NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. Aktualizované znenie dokumentu uverejneného dňa 28.11.2023 a účinného od 15.12.2023 nájdete tu: odkaz na dokument