Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Späť

Štatút

Oznámenie

Informujeme vás o zmene štatútu tohto dôchodkového fondu NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. Aktualizované znenie štatútu uverejneného dňa 28.11.2023 a účinného od 15.12.2023 nájdete tu: odkaz na dokument