Čo sa mení v II. pilieri od 1.1.2023?

Prinášame sumár najdôležitejších zmien

Späť

Správy o hospodárení 2005

Ročné správy o hospodárení s majetkom ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. k 31.12.2005:

Výkazy za ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. k 30.6.2005: