Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Späť

Správy o hospodárení 2020

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s. k 31.12.2020

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s. k 31.12.2020

Účtovné závierky dôchodkových fondov s výrokom audítora k 31.12.2020

Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s. k 30.6.2020

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s. k 30.6.2020

Účtovné závierky fondov k 30.6.2020