Výročné správy nadácie

V NN nám záleží na otvorenej a transparentnej komunikácii s verejnosťou. Preto Nadácia NN ľuďom publikuje každý rok na svojej internetovej stránke výročnú správu. Tento dokument prináša kompletný prehľad najdôležitejších udalostí, aktivít a podporených projektov v danom roku. Súčasťou výročnej správy je aj zverejnená účtovná závierka a účel použitia jednotlivých finančných prostriedkov.

Výročné správy nadácie zverejňuje za celú jej bohatú históriu (vrátane rokov, kedy vykonávala činnosť pod názvom Nadácia Aegon ľuďom).