Darujte nám 2 %

Vďaka vašim príspevkom dokáže Nadácia NN ľuďom adresne pomáhať všade tam, kde je to potrebné. Ak sa rozhodnete darovať nám 2 % z daní, stanete sa súčasťou našej nadačnej rodiny. Raz a navždy.

Údaje na poukázanie 2 % z dane

Obchodné meno / Názov: Nadácia NN ľuďom

Právna forma: Nadácia

IČO: 42 355 982

Sídlo: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava

IBAN: SK32 1100 0000 0029 4703 9572

Postup krokov na poukázanie 2 % z dane pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie a tie, ktoré požiadali o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň svojho zamestnávateľa, nájdete na internetovej stránke www.rozhodni.sk.