Pomohli sme

Prehľad projektov a subjektov, ktoré získali podporu od Nadácie NN ľuďom.

Pre celú skupinu NN, a teda aj pre nás, je veľmi dôležitá spoločenská zodpovednosť. V rámci prevzatia aktivít spoločností Aegon na Slovensku sme sa rovnako prihlásili k záväzku charitatívnej a komunitnej podpory, ktorú v minulosti poskytovala Nadácia Aegon ľuďom. Nadácia NN ľuďom pokračuje v podpore jednotlivcov, občianskych združení či neziskových organizácií, ktorých aktivity smerujú ku kvalitnejšej starostlivosti o zdravie, vyššiemu vzdelaniu, kultúre či ochrane ľudských práv na Slovensku.

Linka zdravia pre Ukrajinu

20.12.2022

Medzi najtragickejšie udalosti tohto roka nesporne patrí vojna na Ukrajine, ktorá otriasla celým svetom koncom februára. Nadácia NN ľuďom zareagovala na túto krízu takmer okamžite a v spolupráci so spoločnosťou Diagnose.me podporila vznik a fungovanie Linky zdravia pre Ukrajinu (ua.diagnose.me).

Vzdelávanie v oblasti prvej pomoci

20.12.2022

Nadácia NN ľuďom považuje zdravotnú edukáciu za veľmi dôležitú, a preto sme finančne podporili aj športovcov združených pod nadáciou Dobré srdce Borisa Sádeckého.

Grantový program pre NN zamestnancov

20.12.2022

Keďže dobrých skutkov nikdy nie je dosť a ľudí, ktorí potrebujú pomoc je veľa, nadácia umožnila priložiť ruku k dielu aj zamestnancom NN Slovensko. Tí sa mohli vďaka Grantovému programu pre zamestnancov 2022 stať NN dobrovoľníkmi.

Zakúpili sme nové medicínske prístroje, ktoré pomôžu ročne tisíckam pacientov s ochorením srdca

20.12.2022

Nadácia NN ľuďom venovala Národnému ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. (NÚSCH, a.s.) v Bratislave dôležité medicínske prístroje s cieľom skvalitniť zdravotnú starostlivosť o pacientov so závažnými ochoreniami srdca a obehovej sústavy.

Kúpou 10 defibrilátorov sme podporili činnosť záchranárov

30.12.2021

V súlade s účelom nadácie na ochranu a podporu zdravia darovala nadácia peňažné prostriedky vo výške 13 760,95 eur na kúpu 10 defibrilátorov a 1 skrinky na defibrilátor. Obdarovaným subjektom sa stalo občianske združenie ZÁCHRANA.