Pomohli sme

Prehľad projektov a subjektov, ktoré získali podporu od Nadácie NN ľuďom.

Pre celú skupinu NN, a teda aj pre nás, je veľmi dôležitá spoločenská zodpovednosť. V rámci prevzatia aktivít spoločností Aegon na Slovensku sme sa rovnako prihlásili k záväzku charitatívnej a komunitnej podpory, ktorú v minulosti poskytovala Nadácia Aegon ľuďom. Nadácia NN ľuďom pokračuje v podpore jednotlivcov, občianskych združení či neziskových organizácií, ktorých aktivity smerujú ku kvalitnejšej starostlivosti o zdravie, vyššiemu vzdelaniu, kultúre či ochrane ľudských práv na Slovensku.

Reč peňazí alebo online kurzy finančného vzdelávania zdarma

20.12.2023

Národná banka Slovenska spustila v spolupráci s Nadáciou NN ľuďom novú vzdelávaciu platformu Reč peňazí, ktorá je zdarma dostupná online pre každého, kto má chuť sa naučiť niečo nové.

Podporujeme návrat opustených detí z detských domovov do rodín

20.12.2023

Nadácia NN ľuďom zdieľa víziu OZ Návrat a podporuje ich záslužnú činnosť. A preto sme tento rok venovali Návratu finančné prostriedky na financovanie odborných služieb pre rodiny s deťmi a tiež na poradensko-vzdelávací pobyt pre 20 rodín s približne 50 deťmi.

Znevýhodneným komunitám dávame šancu na kvalitnejší život

20.12.2023

Naša nadačná činnosť nerobí rozdiely a veríme, že pomocnú ruku si zaslúži každý bez ohľadu na spoločenské postavenie, vek alebo farbu pleti... Jednoducho pomáhame ľuďom v núdzi. Spojili sme sa preto s občianskym združením Cesta von, ktoré rieši generačnú chudobu v marginalizovaných komunitách.

Chceme, aby sa hospitalizované deti mali v nemocnici čo najlepšie

20.12.2023

Prostredníctvom neziskovej organizácie Deťom s rakovinou sme finančne prispeli na rekonštrukciu Kliniky detskej hematológie a onkológie v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave

Pomohli sme seniorom, aby žili krajší život

20.12.2023

Pomáhame ľuďom starať sa o to, na čom im najviac záleží. Nám záleží aj na starostlivosti, zdraví a dôstojnom živote starých ľudí, a preto sme finančne podporili špecializované zariadenie pre seniorov Hestia, n.o.