Domov / Občania / NN Slovensko / Nadácia NN ľudom / Pomohli sme / Články / Znevýhodneným komunitám dávame šancu na kvalitnejší život

Znevýhodneným komunitám dávame šancu na kvalitnejší život

Naša nadačná činnosť nerobí rozdiely a veríme, že pomocnú ruku si zaslúži každý bez ohľadu na spoločenské postavenie, vek alebo farbu pleti... Jednoducho pomáhame ľuďom v núdzi.

Spojili sme sa preto s občianskym združením Cesta von, ktoré rieši generačnú chudobu v marginalizovaných komunitách. Pre vývoj ľudského mozgu je najdôležitejších prvých tisíc dní života. Dieťa spoznáva svet a získava pocit istoty, že niekto pri ňom stojí. Ak sa však narodí do marginalizovanej komunity, zažíva od narodenia tzv. toxický stres kvôli generačnej chudobe, čo má negatívny efekt na vývoj mozgu. Takéto deti potom nastupujú už do predškolského zariadenia s výrazne menšou slovnou zásobou ako ich rovesníci z prajnejšieho prostredia. Spustí sa začarovaný kruh chudoby, ktorá ovplyvňuje deťom celý život.

A práve to chce zmeniť program Omama, ktorého cieľom je podpora integrácie rómskych detí do vzdelávacieho systému. Projekt sa primárne zameriava na rozvoj detí od 0 do 3 rokov a na vzdelávanie ich rodičov žijúcich vo vylúčených komunitách. Starostlivo vybrané a vyškolené rómske omamy navštevujú raz týždenne rodiny v ich domácom prostredí, podporujú rodičov a ukazujú im, ako najlepšie rozvíjať schopnosti dieťaťa. Cieľom je, aby ich deti získali pevné základy potrebné pre neskorší úspech v živote.

V nadácii veríme, že pokiaľ poskytneme ľuďom žijúcim v znevýhodnených komunitách cielenú pomoc, dokážu sa postaviť na vlastné nohy a žiť dôstojný život. Sme presvedčení, že aj vďaka projektom ako Omama a systematickému vzdelávaniu sme schopní vytvoriť taký spoločenský systém, ktorý rešpektuje rozmanitosť a dáva šancu vyniknúť všetkým rovnako.

Verejnoprospešný účel
podpora vzdelávania a sociálne slabších skupín

Výška poskytnutých prostriedkov
3 000 eur

Prostriedky poskytnuté v roku 2023