Novinky a články

Prinášame zoznam tlačových správ a výber článkov zo slovenských médií, ktoré sa venujú Nadácii NN ľuďom, jej aktivitám a podporeným subjektom.

Nadácia NN ľuďom pripravila súťaž FiNNkvíz pre študentov na stredných školách

20.10.2022

V spolupráci so spoločnosťou aSc sme preto spustili súťaž pre žiakov 1. a 2. ročníka stredných škôl (resp. kvinty a sexty v prípade 8-ročných gymnázií). Súťaž sa volá FiNNkvíz a nachádza sa v aplikácií EduPage.

Nové medicínske prístroje pomôžu ročne tisíckam pacientov s ochoreniami srdca

25.07.2022

Nadácia NN ľuďom venovala Národnému ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. (NÚSCH, a.s.) v Bratislave dôležité medicínske prístroje s cieľom skvalitniť zdravotnú starostlivosť o pacientov so závažnými ochoreniami srdca a obehovej sústavy.

Podpora záchranárov, integrácie znevýhodnených a výuky prvej pomoci

31.12.2021

Aj počas pandemického roku 2021 Nadácia NN ľuďom podporila viacero projektov, ktoré sú v súlade s účelom nadácie. Finančná podpora v tomto roku smerovala k ochrane a podpore zdravia a vzdelávaniu.

Grantový program: Darovali sme úsmev aj vďaka zamestnancom NN Slovensko

25.11.2020

Aj tento rok podporila Nadácia NN ľuďom viacero zaujímavých projektov, a rozhodne k nim patria aj tie, ktoré boli súčasťou Grantového programu pre zamestnancov NN. Hlavnou myšlienkou bolo zapojiť do charitatívnej činnosti zamestnancov NN a s ich pomocou finančne podporiť neziskové spoločnosti, organizácie či komunity, ktoré sa venujú záslužným a nezištným aktivitám. Grantový program sme úspešne ukončili v novembri tohto roka a spoločne sme od augusta 2020 pomohli ôsmim projektom.

Benefičný festival Osmidiv v Banskej Štiavnici

16.08.2020

Hlavná myšlienka festivalu spočíva v inklúzii mentálne a zdravotne postihnutých detí s ostatnými návštevníkmi festivalu. Spoločne sa tak všetci aktívne, za výdatnej pomoci dobrovoľníkov a osobných asistentov, zapájajú do programu.