Domov / Občania / NN Slovensko / Nadácia NN ľudom / Novinky / Články / FiNNkvíz pre študentov na stredných školách 2023/2024

Nadácia NN ľuďom pripravila súťaž pre študentov na stredných školách v školskom roku 2023/2024

Jedným z účelov našej nadácie je podporovať vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti. V spolupráci so spoločnosťou ASC Applied Software Consultants, s.r.o., sme preto spustili druhý ročník súťaže pre žiakov 1. a 2. ročníka stredných škôl - denné štúdium (vrátane 5. a 6. ročníka resp. kvinty a sexty v prípade 8-ročných gymnázií a 2. a 3. ročníka bilingválnych gymnázií).

     Súťaž sa volá FiNNkvíz a nachádza sa v aplikácií EduPage.

Je plná zaujímavých otázok z finančnej oblasti. K súťaži sme pripravili aj krátky edukačný materiál (Sprievodca svetom peňazí) a skúšobný test (v EduPage). Tie napovedia študentom, o čom budú súťažné otázky či akú budú mať formu.

Súťažný test bude spustený 17. 4. 2024 od 9:00 do 12:00 h.
Na vyplnenie testu je časový limit 40 minút.

Prečo by si sa mal zapojiť?

money bag Finančné výhry

Môžeš zabojovať o lákavé finančné ceny. V každom z ôsmich krajov vyhodnotíme troch najlepších, ktorí získajú 200 €, 100 € a 50 €.
 

Nové vedomosti

Získaš nové vedomosti hravou formou.

Umiestnenie a spätná väzba

Zistíš dosiahnutý výsledok z testu finančnej gramotnosti a svoje umiestnenie voči rovesníkom v súťaži. Po vyhodnotení súťaže obdržíš spätnú väzbu k tvojim výsledkom testu a informáciu o tvojom umiestnení.

form pen Správne odpovede

Spoznáš správne odpovede na otázky, ktoré si v teste nezodpovedal správne. Po vyhodnotení súťaže sa vieš k testu vrátiť a pozrieť si správne riešenia pri otázkach s nesprávnou alebo so žiadnou odpoveďou.

Celkovo rozdáme 24 finančných výhier. Vyhrávajú účastníci súťaže s najvyšším počtom dosiahnutých bodov v danom kraji, v prípade rovnosti bodov je rozhodujúcim faktorom čas vyplnenia súťažného testu. Ak budú mať aj ten rovnaký, účastníci si rozdelia výhernú sumu rovným dielom.

Nezabudni na súhlasy rodiča (zákonného zástupcu)!

Na účasť v súťaži je potrebné mať udelený súhlas rodiča s účasťou žiaka v súťaži a tiež súhlas s poskytnutím osobných údajov organizátorovi súťaže v prípade umiestnenia sa na výhernom mieste (pre účely odovzdania ceny). Súhlasy sa udeľujú v EduPage cez rodičovské konto v časti Súťaže, Súhlasy.

Na čo nezabudnúť pred, počas a po skončení súťaže?

 

  kraj názov a adresa školy iniciály výhercov trieda trvanie body
1. Banskobystrický kraj Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota P. B. KVINTA 23:16

26

2. Banskobystrický kraj Gymnázium, ul. Štúrova 849, Detva L. L. prvá A 26:22 26
3. Banskobystrický kraj Gymnázium Andreja Kmeťa, Kolpašská 1738/9
 969 17 Banská Štiavnica
M. Š. II. A 40:00 26
1. Bratislavský kraj Gymnázium  Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava D. L. Kvinta 28:55 24
2. Bratislavský kraj Evanjelické lýceum Bratislava, Vranovská ul. 2707/2 M. M. M. III. A bil. 39:13 24
3. Bratislavský kraj Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave, Teplická 7, 831 02 Bratislava J. R. Sexta A 20:41 23
1. Košický kraj Gymnázium, Šrobárova 1, Košice P. J. I. C 35:07 25
2. Košický kraj Gymnázium, Šrobárova 1, Košice M. T. II. C 26:40 24
3. Košický kraj Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol  Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava, Akademika Hronca 1
 048 01  Rožňava
V. C. D. II. B 34:45 24
1. Nitriansky kraj Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra N. F. I. C 31:53 26
2. Nitriansky kraj Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice L. H. II. B 36:49 23
3. Nitriansky kraj Gymnázium, Golianova 68, Nitra A. U. V. KNA 28:38 22
1. Prešovský kraj Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov Q. K. II. B 34:27 24
2. Prešovský kraj Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov D. R.  I. B 23:30 23
3. Prešovský kraj Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa B. K. I. B 35:35 23
1. Trenčiansky kraj Spojená škola sv. Jána Bosca, org. zl. SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica D. K.

II. BTL

 

28:09 26
2. Trenčiansky kraj Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín K. M. II. A 34:40 26
3. Trenčiansky kraj Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica E. K. 2. A 20:05 25
1. Trnavský kraj Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava K. B. II. E 28:30 23
2. Trnavský kraj Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec J.Ž. III. B bil. 33:56 23
3. Trnavský kraj Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava L. U. II. E 29:13 21
1. Žilinský kraj Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, M. M. Hodžu 860/9, 031 01 Liptovský Mikuláš T. Š. II. B 32:40 26
2. Žilinský kraj Gymnázium Jozefa Lettricha, Ul. J. Lettricha 2, Martin R. B. VI. B 27:43 24
3. Žilinský kraj Gymnázium, Varšavská 1677/1, 010 08 Žilina O. H. kvinta B 29:46 24

 

kontaktný email: finnkviz@nn.sk