Domov / Občania / NN Slovensko / Nadácia NN ľudom / Novinky / Články / FiNNkvíz pre študentov na stredných školách 2023/2024

Nadácia NN ľuďom pripravila súťaž pre študentov na stredných školách v školskom roku 2023/2024

Jedným z účelov našej nadácie je podporovať vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti. V spolupráci so spoločnosťou ASC Applied Software Consultants, s.r.o., sme preto spustili druhý ročník súťaže pre žiakov 1. a 2. ročníka stredných škôl - denné štúdium (vrátane 5. a 6. ročníka resp. kvinty a sexty v prípade 8-ročných gymnázií a 2. a 3. ročníka bilingválnych gymnázií).

     Súťaž sa volá FiNNkvíz a nachádza sa v aplikácií EduPage.

Je plná zaujímavých otázok z finančnej oblasti. K súťaži sme pripravili aj krátky edukačný materiál (Sprievodca svetom peňazí) a skúšobný test (v EduPage). Tie napovedia študentom, o čom budú súťažné otázky či akú budú mať formu.

Súťažný test bude spustený 17. 4. 2024 od 9:00 do 12:00 h.
Na vyplnenie testu je časový limit 40 minút.

Prečo by si sa mal zapojiť?

money bag Finančné výhry

Môžeš zabojovať o lákavé finančné ceny. V každom z ôsmich krajov vyhodnotíme troch najlepších, ktorí získajú 200 €, 100 € a 50 €.
 

Nové vedomosti

Získaš nové vedomosti hravou formou.

Umiestnenie a spätná väzba

Zistíš dosiahnutý výsledok z testu finančnej gramotnosti a svoje umiestnenie voči rovesníkom v súťaži. Po vyhodnotení súťaže obdržíš spätnú väzbu k tvojim výsledkom testu a informáciu o tvojom umiestnení.

form pen Správne odpovede

Spoznáš správne odpovede na otázky, ktoré si v teste nezodpovedal správne. Po vyhodnotení súťaže sa vieš k testu vrátiť a pozrieť si správne riešenia pri otázkach s nesprávnou alebo so žiadnou odpoveďou.

Celkovo rozdáme 24 finančných výhier. Vyhrávajú účastníci súťaže s najvyšším počtom dosiahnutých bodov v danom kraji, v prípade rovnosti bodov je rozhodujúcim faktorom čas vyplnenia súťažného testu. Ak budú mať aj ten rovnaký, účastníci si rozdelia výhernú sumu rovným dielom.

Nezabudni na súhlasy rodiča (zákonného zástupcu)!

Na účasť v súťaži je potrebné mať udelený súhlas rodiča s účasťou žiaka v súťaži a tiež súhlas s poskytnutím osobných údajov organizátorovi súťaže v prípade umiestnenia sa na výhernom mieste (pre účely odovzdania ceny). Súhlasy sa udeľujú v EduPage cez rodičovské konto v časti Súťaže, Súhlasy.

Na čo nezabudnúť pred, počas a po skončení súťaže?

 

  kraj názov a adresa školy iniciály výhercov trieda trvanie body
1. Banskobystrický kraj          
2. Banskobystrický kraj          
3. Banskobystrický kraj          
1. Bratislavský kraj          
2. Bratislavský kraj          
3. Bratislavský kraj          
1. Košický kraj          
2. Košický kraj          
3. Košický kraj          
1. Nitriansky kraj          
2. Nitriansky kraj          
3. Nitriansky kraj          
1. Prešovský kraj          
2. Prešovský kraj          
3. Prešovský kraj          
1. Trenčiansky kraj          
2. Trenčiansky kraj          
3. Trenčiansky kraj          
1. Trnavský kraj          
2. Trnavský kraj          
3. Trnavský kraj          
1. Žilinský kraj          
2. Žilinský kraj          
3. Žilinský kraj          

 

kontaktný email: finnkviz@nn.sk