Domov / Občania / NN Slovensko / Nadácia NN ľudom / Pomohli sme / Články / Podporujeme návrat opustených detí z detských domovov do rodín

Podporujeme návrat opustených detí z detských domovov do rodín

Občianske združenie Návrat verí, že jedine rodina so stabilnými a s milujúcimi rodičmi dokáže dieťaťu poskytnúť optimálne podmienky pre zdravý duševný vývin. Jeho víziou je prakticky a odborne prispieť k dosiahnutiu takého stavu v spoločnosti, v ktorom všetky deti budú prežívať detstvo v rodinách schopných poskytnúť im bezpečie, starostlivosť a lásku.

OZ Návrat chce, aby všetky opustené deti našli útočisko v rodinách ochotných postarať sa o ne. Dúfa, že rodiny s vážnymi problémami dostanú včas potrebnú sociálnu a psychologickú pomoc, aby sa predišlo vážnemu strádaniu ich detí.

Nadácia NN ľuďom zdieľa víziu OZ Návrat a podporuje ich záslužnú činnosť. A preto sme tento rok venovali Návratu finančné prostriedky na financovanie odborných služieb pre rodiny s deťmi a tiež na poradensko-vzdelávací pobyt pre 20 rodín s približne 50 deťmi.

Odborné služby pre rodiny sú zamerané na psychologické a sociálno-právne poradenstvo pre náhradné rodiny a rodiny v ohrození, návštevy v domácom prostredí a ponuku špecializovaných programov a terapií podľa individuálnych potrieb rodín alebo detí, ktoré v nich vyrastajú.

Verejnoprospešný účel
podpora zdravia, vzdelávania a sociálne slabších skupín

Výška poskytnutých prostriedkov
6 362 eur

Prostriedky poskytnuté v roku 2023