Domov / Občania / NN Slovensko / Nadácia NN ľudom / Pomohli sme / Články / Chceme, aby sa hospitalizované deti mali v nemocnici čo najlepšie

Chceme, aby sa hospitalizované deti mali v nemocnici čo najlepšie

Prostredníctvom neziskovej organizácie Deťom s rakovinou sme finančne prispeli na rekonštrukciu Kliniky detskej hematológie a onkológie v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave. Klinika využila finančné prostriedky na rekonštrukciu a stavebné úpravy detských izieb, chodieb a ostatných nemocničných priestorov, a tiež na nákup vybavenia týchto priestorov.

Verejnoprospešný účel
podpora a ochrana zdravia

Výška poskytnutých prostriedkov
16 000 eur

Prostriedky poskytnuté v roku 2023