Domov / Občania / NN Slovensko / Tlačové centrum / Tlačové správy / Články / 25 firiem sa spojilo, aby vyzvali na zlepšenie právneho postavenia LGBTI+ ľudí na Slovensku.

17.05.2023

25 firiem sa spojilo, aby vyzvali na zlepšenie právneho postavenia LGBTI+ ľudí na Slovensku. NN SR sa do výzvy zapojilo - súhlasíme s tým, že k výraznejšej zmene môže dôjsť len na základe predstavenia komplexných zákonov.

Bratislava, 17. máj 2023 - Negatívne dopady diskriminácie a narastajúcej intenzity násilia voči LGBTI+ ľuďom vnímajú aj zamestnávatelia, pre ktorých je podpora hodnôt rovnosti a inklúzie na pracovisku dlhodobou prioritou. Ich právomoci v oblasti ochrany a podpory LGBTI+ ľudí sú však obmedzené a k výraznejšej zmene môže dôjsť len na základe predstavenia komplexných zákonov. Súkromný sektor sa preto rozhodol vyzvať na zlepšenie práv a životných podmienok LGBTI+ ľudí na Slovensku. Výzva, pod ktorú sa podpísalo už 25 firiem, vrátane najväčších zamestnávateľov, poukazuje na to, prečo je inklúzia ekonomicky a spoločensky výhodná. Zároveň upozorňuje na možné riziká v prípade, že sa právna akceptácia a postavenie LGBTI+ ľudí nezmení.

Firmy pôsobiace na Slovensku sa dlhodobo snažia vytvárať inkluzívne prostredie na pracovisku, ich snahy sa však nestretávajú s realitou slovenskej spoločnosti. Spoločenská akceptácia a právne postavenie LGBTI+ ľudí v našej krajine patrí medzi najhoršie v Európskej únii. Slovensko je jednou z posledných krajín EÚ, kde nie sú partnerstvá ľudí rovnakého pohlavia a dúhové rodiny zastrešené právnym rámcom.

Tieto skutočnosti vytvárajú nepriaznivé prostredie pre inakosť a rovnosť. Súkromný sektor sa tak rozhodol spojiť a poukázať na diskrimináciu a nedostatok právnej ochrany v porovnaní s heterosexuálnou väčšinou. 25 firiem, vrátane najväčších zamestnávateľov, spoločne vyzvalo na zlepšenie práv a životných podmienok LGBTI+ ľudí na Slovensku. Výzvu adresovali vedeniu krajiny.

Diskriminácia v spoločnosti negatívne vplýva na pracovné prostredie
Spoločnosť Profesia v roku 2022 realizovala prieskum o diskriminácii a postojoch voči ľuďom s inakosťami na pracovisku. „Výsledky štúdie odhalili, že najmenej viditeľnými skupinami na pracovisku sú ľudia so zdravotným znevýhodnením a LGBTI+ ľudia. 6,6 % zamestnancov uviedlo, že sa stretli s diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie a 4,3 % na základe rodovej identity,” popisuje situáciu Anna Podlesná, CSR manažérka z Profesie.

Prejavy nenávisti na pracovisku a v spoločnosti všeobecne môžu vyvolávať aj zhoršenie psychického zdravia a depresie. Zhoršené psychické zdravie zamestnancov má pritom dokázateľne i ekonomické negatíva. Všeobecný dopad LGBTI+ diskriminácie bol organizáciou LGBT Capital stanovený na úrovni 1 % z celkového štátneho HDP. Svetová banka odhaduje straty až vo výške 1,7 % HDP krajiny.

O zlepšenie situácie LGBTI+ ľudí sa musia usilovať firmy aj štát
Výsledky prieskumu Profesie potvrdili, že respondenti vnímajú zvyšujúcu sa snahu zamestnávateľov o diverzitu na pracoviskách. „Takmer štvrtina respondentov si myslí, že diverzita má skôr pozitívny vplyv na to, ako sa zamestnávateľovi darí. 56 % opýtaných uviedlo, že prítomnosť LGBTI+ ľudí na pracovisku robí prácu zaujímavejšou a 24 % povedalo, že to vnímajú ako pozitívum pre imidž a reputáciu zamestnávateľa,” približuje Anna Podlesná z Profesie.

„Inkluzívne prostredie a rovnaké pracovné podmienky pre všetkých bez rozdielu sú pre nás dôležité. Náš prístup k rozmanitosti je jednoduchý - akceptujeme každého jedinca s jeho osobitosťami. Spoločne budujeme prostredie, v ktorom sa ľudia cítia vítaní, oceňovaní a rešpektovaní. Budujeme spoločnosť, v ktorej naši kolegovia môžu byť bez obáv sami sebou a kde je inkluzívna zákaznícka skúsenosť kľúčová. Naprieč celou skupinou NN sa snažíme prispievať k blahu všetkých našich komunít bez rozdielu​,” objasňuje Daniela Tomášková, tlačová hovorkyňa spoločnosti NN Slovensko, ktorá tiež podpísala výzvu na zlepšenie právneho postavenie LGBTI+ ľudí na Slovensku.

Firmy spoločne odprezentovali výzvu na tlačovej konferencii pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti homofóbii (17. 5. 2023), bifóbii a transfóbii. Očakávajú, že postupne sa budú pridávať aj ďalší zamestnávatelia.

Do výzvy firiem sa zapojili tieto spoločnosti: Accenture, Amazon, Dopravný podnik Bratislava, Curaprox, Henkel Slovensko, IKEA, Komerční Banka, Lenovo, Martinus, Milk, Monitora, NN Slovensko, OLO Bratislava, Orange, Panta Rhei, Pixel federation, Pohoda, Profesia, Protos Production, PwC, Sadovsky Architects, SAP, Shell Slovakia, Volkswagen Slovakia, Vacuumlabs.
loga partnerov