18.01.2024

Top Employer 2024: NN Slovensko je najlepším zamestnávateľom na Slovensku

Podľa štúdie tímu LinkedIn Talent Solution by malo v globálnom meradle len v 1. polroku tohto roku pribudnúť 13 miliónov nových pracovných pozícií. Rastú však obavy, či ich firmy budú schopné vhodne obsadiť. Medzi hlavné dôvody obáv patrí nedostatok kvalifikovaných ľudí, ktorý pociťuje i Slovensko. Miera evidovanej nezamestnanosti u nás sa drží okolo 5 %, pričom počet voľných kvalitných ľudí na pracovnom trhu je obmedzený. Intenzita boja o talenty tak bude narastať. Zamestnávatelia sa musia o to viac snažiť, aby talentovaných ľudí nielen prilákali, ale si ich aj udržali.

V akých spoločnostiach chcú talenty pracovať? Podľa rebríčkov najlepších zamestnávateľov sú to firmy, kde popri férovom ohodnotení, dokážu zamestnávatelia vytvoriť atmosféru dôvery a intenzívne podporujú otvorené pracovné prostredie, kde môže byť každý sám sebou. Top firmy umožňujú zamestnancom podieľať sa na kľúčových rozhodnutiach, vďaka čomu ich práca nadobúda hlbší zmysel a širší rozmer. V neposlednom rade zamestnanci očakávajú unikátny systém benefitov a odmeňovania a aktívnu podporu rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom a zlepšovanie tzv. wellbeingu.

Prvé miesto na Slovensku

V rýchlo sa meniacom prostredí ľudských zdrojov je dôležité byť o krok vpred a orientovať sa v trendoch. Diverzita a inklúzia, udržateľnosť, well-being, flexibilita, rozvoj pracovného prostredia, vzdelávanie – pri vytváraní moderného a atraktívneho pracovného prostredia musia mať HR špecialisti na pamäti mnoho faktorov, aby splnili náročné požiadavky trhu práce. Podľa inštitútu Top Employers Institute* sa v tomto smere na Slovensku najviac darí NN Slovensko. Táto spoločnosť sa tento rok umiestnila na prvom mieste v rebríčku všetkých certifikovaných firiem na Slovensku. Titul TOP Employer Slovakia a Top Employer Europe získala už šiestykrát po sebe.

Odborná porota hodnotila HR postupy v šiestich hlavných oblastiach. Zaujímala sa o kvalitu pracovného prostredia, stratégiu ľudských zdrojov, rozvoj a angažovanosť zamestnancov, diverzitu a inklúziu, wellbeing a získavanie talentov. NN dosiahla vysoké hodnotenie v každej kategórii, pričom najviac skórovala v rozvoji zamestnancov, kvalite pracovného prostredia a digitálnych HR nástrojoch. „Výnimočné časy vedia dostať z ľudí aj organizácií to najlepšie. Boli sme toho svedkami i v tohtoročnom certifikačnom programe Top Employers. Najlepší zamestnávatelia preukázali, že im záleží na rozvoji a blahu zamestnancov, čím výrazne obohacujú svet práce,“ hovorí David Plink, generálny riaditeľ Top Employers Institute.

Vo vzdelávaní vedie digitalizácia aj umelá inteligencia

Veľa slovenských spoločností sa snaží nájsť a nastaviť vyhovujúci model hybridnej práce. Zamestnanci NN môžu už niekoľko rokov striedať prácu z domu a v kancelárii podľa svojej pracovnej náplne a technických možností. Okrem toho si od januára 2021 môžu vybrať medzi štandardným 5-dňovým a inovatívnym 4-dňovým pracovným týždňom. Jednou z ďalších priorít NN je zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a zmena ich odborných zručností. „V oblasti vzdelávania sa sústreďujeme na oblasť dát, umelú inteligenciu, IT, digitalizáciu a zákaznícku skúsenosť. Vlani sme preškolili vyše 90 % kolegov v rozsahu viac ako 8 hodín,“ dodáva HR riaditeľka NN SR.

Diverzita a inklúzia hrajú čoraz dôležitejšiu úlohu pri získavaní talentov

NN Slovensko napredovala i vo vytváraní inkluzívneho pracovného prostredia. Spoločnosť je od roku 2020 je ambasádorom Charty diverzity Slovensko a vlani podpísala Výzvu na zlepšenie právneho postavenia LGBTI+ ľudí v našej krajine. Rovnosť príležitostí pre všetky pohlavia premieta aj do výberového procesu. Priazeň kolegov si firma získava aj vďaka prepracovanému systému benefitov, ktorý každoročne aktualizuje na základe požiadaviek zamestnancov. Tí vyzdvihujú nielen pracovnú flexibilitu, ale aj work-life balans a viac dní voľna. Každý zamestnanec má, okrem zákonnej dovolenky, navyše nárok na dni voľna „vitality days“ a po každých 5 odpracovaných rokoch si môže vziať sabbatical – dlhšie platené voľno. Obľúbené sú i príspevky na mobilitu, produktové benefity či možnosti parkovania. V posledných rokoch narástla tiež túžbu a ochota zamestnancov zapájať sa do charitatívnych projektov.

 

NN SK je top employer 2024

_______________________________________________________________

* The Top Employers Institute udeľuje už vyše 30 rokov titul Top Employer firmám za výnimočný prístup k zamestnancom. V roku 2024 certifikoval viac ako 2 300 organizácií, ktoré pozitívne ovplyvňujú životy až 12 miliónov ľudí v 121 krajinách a regiónoch.