Gratulujeme výhercom

Tešiť sa môžete na darčekový poukaz do športového obchodu v hodnote 50 €.

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond

Harmónia – Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. - pôvodný NN DSS dôchodkový fond, ktorý zostal zachovaný aj po zlúčení AEGON DSS a NN DSS.

Stručné informácie o fonde Harmónia – Zmiešaný negarantovaný d.f.:

  • pre tých, čo uprednostňujú potenciálne vyšší výnos a sú ochotní akceptovať stredne vysokú mieru rizika,
  • fond investuje do dlhopisových a akciových investícií (max. 50 % čistej hodnoty majetku),
  • vhodná alternatíva k fondu Solid pre klientov s viac ako 5 rokmi do dôchodku.