Gratulujeme výhercom

Tešiť sa môžete na darčekový poukaz do športového obchodu v hodnote 50 €.

Index Euro - Indexový negarantovaný dôchodkový fond

Index Euro – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. - pôvodný dôchodkový fond NN DSS, ktorý bol v rámci zlúčenia AEGON DSS a NN DSS premenovaný (pôvodný názov dôchodkového fondu: Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.).

Stručné informácie o fonde Index Euro – Indexový negarantovaný d.f.:

  • sporitelia, ktorí uprednostnia potenciál vysokého výnosu, pričom sú ochotní akceptovať vysokú mieru rizika,
  • fond investuje do akciových investícií v Európe,
  • výkonnosť fondu odráža vývoj vybraného finančného indexu – EURO STOXX 50.