Prečo sporiť v II. pilieri

  • časť povinných odvodov sa stáva vašim osobným vlastníctvom - neplatíte ani o cent naviac, len sa presmeruje časť vašich odvodov dôchodkového poistenia zo Sociálnej poisťovne na osobný dôchodkový účet v NN DSS (v I. pilieri sú vybrané odvody poistného používané na výplatu dôchodkov pre súčasných dôchodcov)
  • vami určené oprávnené osoby alebo dedičia nadobudnú vaše úspory v prípade vašej smrti vo fáze sporenia alebo poberania dôchodku v súlade so zákonom - I. pilier takúto výhodu neposkytuje
  • rozdelenie rizika budúceho dôchodku medzi dva piliere - dôchodok vyplácaný od štátu a dôchodok vyplácaný z vašich úspor v NN DSS
  • sporenie v II. pilieri neznamená odchod zo štátneho I. piliera. Odvody zo mzdy sa rozdelia medzi I. a II. pilier
  • máte možnosť výberu z 5 dôchodkových fondov a kedykoľvek zmeniť rozloženie svojich úspor a investovanie nových príspevkov v dôchodkových fondoch a tým ovplyvniť výšku svojho budúceho dôchodku
  • zaujímavé zhodnotenie v negarantovaných dôchodkových fondoch v predchádzajúcich rokoch v porovnaní s ostatnými dôchodkovými správcovskými spoločnosťami
  • máte kontrolu nad svojimi úsporami prostredníctvom klientskeho portálu WebKlient na webklient.nn.sk
  • okrem pasívneho prístupu prostredníctvom klientskeho portálu WebKlient, môžete on-line meniť dôchodkový/é fond/y alebo pomer rozloženia majetku v dôchodkovom/vých fonde/och. Nepotrebujete papierovú žiadosť, overenie totožnosti a nemusíte čakať.
  • v NN DSS máte zabezpečený nadštandardný servis a bezplatné služby (aktuálny výpis, kópie klientskej dokumentácie a pod.)