O nás () Pridať do obľúbených

Vitajte v NN

Na vás záleží

  • Záleží mi na tom, aby služby a rady, ktoré dostanem, boli vždy kvalitné.
  • Chcem ochrániť to, čo je pre mňa v živote dôležité: moju rodinu a jej financie.
  • Svojimi úsporami chcem v budúcnosti zaistiť seba aj svoju rodinu.

Začíname od vás

Všetko, čo robíme, sa odvíja od potrieb zákazníka

Všetky naše aktivity sa zameriavajú na vás... vaše potreby, sny a ambície. Vašu túžbu dostať od života to najlepšie, či už pre vás alebo vašich blízkych. Myslíme na  váš zaistený dôchodok, na štúdiá vašich detí alebo na to, aby ste mali z čoho žiť, ak by ste ochoreli. Ponúkame vám pokoj mysle, vedomie, že to najcennejšie, čo máte, je poistené.

Sme presvedčení, že finančné produkty a služby by mali byť jednoduché a zrozumiteľné. Aby ste vedeli, čo kupujete a aké sú prípadné riziká. A aby ste v každej fáze svojho života cítili, že svoju finančnú budúcnosť máte pod kontrolou.

Poslaním NN je umožniť vám prijímať tie najlepšie rozhodnutia. Zmyslom našej práce je pomôcť vám zaistiť vašu finančnú budúcnosť. Koniec koncov, naša budúcnosť je spojená s vami.

Záleží nám na tom, čo je pre vás dôležité.

Viac informácií

Radi vám poradíme a zodpovieme vaše otázky.

Vitajte v NN

Je nám jasné, že väčšina ľudí berie peniaze len ako prostriedok slúžiaci svojmu účelu. Život je predsa o žití! Preto sa vás snažíme podporovať v dosahovaní cieľov a v prekonávaní prekážok, ktoré sa pred vami môžu objaviť.

Prostredníctvom dôchodkových produktov, poistenia a služieb v oblasti riadenia investícií sa snažíme pozitívne ovplyvňovať životy všetkých našich zákazníkov, teda aj ten váš.

NN je spoločnosť s bohatou históriou a s jasnou víziou do budúcnosti, ktorej stredobodom nie sú poistné zmluvy, ale ľudia. Naši zákazníci so všetkými svojimi potrebami, plánmi a ambíciami. So všetkými svojimi radosťami i starosťami. Ľudia, ktorí hľadajú zrozumiteľné produkty a výbornú starostlivosť.

A práve to NN ponúka. Je to tak od okamihu, keď v roku 1845 uzrela svetlo sveta spoločnosť, na ktorej históriu nadväzujeme. A bude to tak aj v budúcnosti.

Záleží nám na tom,
čo je pre vás dôležité.

Lard Friese,
generálny riaditeľ
NN Group

Kto sme

NN je spoločnosť zaoberajúca sa poisťovníctvom a správou investícií. Svoje služby ponúka vo viac ako 18 krajinách, významne je zastúpená najmä v Európe a v Japonsku.

Poisťovacia časť NN
 

pôsobí na vyspelejších trhoch západnej Európy a Japonska, ale aj na rastových trhoch v strednej a východnej Európe a v Turecku.

Nationale‑Nederlanden Bank
 

ponúka škálu bankových produktov zákazníkom v Holandsku. Spoločnosť ING Re využívame ako svoju internú zaisťovňu.

NN Investment Partners – správa a riadenie investícií

poskytuje svoje produkty a služby po celom svete, a to prostredníctvom zastúpenia v rôznych krajinách Európy, Spojených štátov, Stredného východu a Ázie; jej ústredie sídli v Holandsku.

Obchodné aktivity NN Group nadväzujú na 170-ročnú históriu

Názov spoločnosti NN je odvodený od Nationale-Nederlanden, ktorá bola založená pred 50 rokmi.

História NN siaha do roku 1845, keď bola založená spoločnosť De Nederlanden van 1845, špecialista na poistenie proti požiarom. Nationale Levensverzekering-Bank bola založená v roku 1863. Hlavnou oblasťou jej záujmu bolo životné poistenie, ktoré ponúkala na domácom trhu v Holandsku.

Obe spoločnosti svoje aktivity postupne rozširovali prostredníctvom akvizícií, ktoré prispeli k diverzifikácii a k rozrastaniu produktového portfólia.

V roku 1963 došlo k fúzii De Nederlanden a Nationale a k vytvoreniu NationaleNederlanden. Od 60. do 80. rokov spoločnosť rástla prostredníctvom akvizícií, ktoré zahŕňali aj významné podniky v USA. Spoločnosť taktiež otvorila nové pobočky v Európe a v Ázii.

Na slovenský trh životného poistenia vstúpila spoločnosť pod značkou Nationale-Nederlanden v roku 1996. Po viac ako 10 rokoch vo farbách ING sa spoločnosť NN, ktorá dnes patrí medzi významných poskytovateľov životného poistenia a dôchodkových produktov na Slovensku, svojím názvom vrátila späť ku koreňom.

Naše historie

Viac ako 12 000 zamestnancov sa stará o 15 miliónov zákazníkov vo viac ako 18 krajinách, kde ponúkame dôchodkové a doplnkové dôchodkové sporenie, poistenie a investičné produkty. V niektorých krajinách NN Group poskytuje aj bankové služby.

Co děláme

Svojimi produktmi a službami pomáhame ľuďom zaisťovať ich finančnú budúcnosť

Poistenie

Svojou ponukou životného poistenia vám NN pomáha prekonávať nečakané situácie vrátane tých najťažších. Alebo keď sa zraníte či ochoriete a nebudete môcť dlhšie obdobie pracovať, pomôžeme finančne zaistiť vašich blízkych.

Dôchodkové produkty

NN pripravila širokú škálu dôchodkových služieb a produktov, ktoré vás finančne zaistia na obdobie zaslúženého odpočinku.

Investície

NN svojim zákazníkom ponúka riešenia a služby, ktoré im vyhovujú. Bez ohľadu na to, čo sa práve deje na trhoch, majú naši klienti prístup k širokej škále flexibilných produktov vhodných pre  každú situáciu. Investície spravuje spoločnosť NN Investment Partners.

Cieľom NN je ponúkať výnimočnú zákaznícku skúsenosť, založenú na skvelých službách a dlhodobých vzťahoch.

Tento cieľ sa snažíme dosiahnuť ponukou transparentných produktov a služieb, ktoré vyhovujú životným potrebám všetkých našich zákazníkov. Na tieto účely využívame rôzne formy predaja, vďaka ktorým sú naše produkty ľahko dostupné, a dbáme na efektívnosť prevádzky a vysokú kvalitu zákazníckych služieb.

Medzi základné hodnoty NN patrí:

Care: starostlivosť a láskavosť
Clear: zrozumiteľnosť a transparentnosť
Commit: spoľahlivosť a dôvera

Naše hodnoty vyjadrujú, čo je pre nás skutočne dôležité, čomu veríme a o čo sa snažíme. Ukazujú nám smer, poskytujú nám inšpiráciu. Do života ich uvádzame svojou každodennou prácou.

„Starostlivosť a láskavosť“ Všetky naše aktivity sa začínajú potrebami zákazníkov. Nie sme ľahostajní – vzájomne sa s kolegami rešpektujeme a veríme, že spoločnými silami dosiahneme lepšie výsledky. Svoju rolu v spoločnosti berieme vážne, pretože veríme, že záleží na každom jednotlivcovi.

„Zrozumiteľnosť a transparentnosť“ Komunikujeme jasne a zrozumiteľne, zákazníkom sme vždy k dispozícii. Starostlivo počúvame a prijímame potrebné opatrenia. Plníme svoje sľuby.

„Spoľahlivosť a dôvera“ Za svoje rozhodnutia nesieme zodpovednosť. Konáme čestne, s ohľadom na dlhodobé ciele a výsledky.

Životné poistenie

Poistenie

Pokojná budúcnosť pre vás i vašich blízkych

Prejsť na stránky
NN Životnej poisťovne

Doplnkové dôchodkové sporenie

III. pilier

Sporenie na dôchodok s možnosťou príspevku zamestnávateľa

Prejsť na stránky
NN Tatry - Sympatia