Novinky

Vyberte si novinky, ktoré vás zaujímajú:

Aktuálne znenie Kľúčových informácií od 1.2.2017

31.01.2017
Dovoľujeme si vás informovať, že dňa 1.2.2017 nadobudnú účinnosť aktualizované znenia Kľúčových informácií všetkých príspevkových doplnkových dôchodkových fondov NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.
 

Aktuálne znenie Kľúčových informácií od 1.1.2017

22.12.2016
Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 1.1.2017 nadobudne účinnosť aktualizované znenie Kľúčových informácií o Konzervatívnom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.
 

Oznámenie o zmene štatútov dôchodkových fondov NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s.

31.08.2016
23.8.2016 boli predstavenstvom spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. schválené nové znenia štatútov všetkých dôchodkových fondov NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 

Aktuálne znenie Kľúčových informácií od 15.8.2016

12.08.2016
dňa 15.8.2016 nadobudne účinnosť aktualizované znenie Kľúčových informácií o Konzervatívnom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.
 

Oznámenie o zmene štatútov doplnkových dôchodkových fondov NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

28.04.2016
Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 26.4.2016 boli na základe predchádzajúceho súhlasu NBS predstavenstvom spoločnosti NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. schválené nové znenia štatútov všetkých doplnkových dôchodkových fondov.
 

Zoznam výhercov súťaže

08.04.2016
Súťaž pre klientov, ktorí si s NN sporia na dôchodok v II. alebo v III. pilieri, sa skončila.
 

Súťaž pre klientov sa skončila

16.03.2016
Ďakujeme vám za zapojenie sa do našej súťaže, ktorá sa dňa 15. 3. 2016 skončila.
 

Aktuálne znenie Kľúčových informácií od 1.2.2016

29.01.2016
Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 1.2.2016 nadobudnú účinnosť aktualizované znenia Kľúčových informácií všetkých príspevkových doplnkových dôchodkových fondov NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.
 

Oznámenie o zmene sídla

17.12.2015
Dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 1.1.2016 dôjde k zmene sídla spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., na Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava.
 

Oznámenie o zmene sídla

17.12.2015
Dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 1.1.2016 dôjde k zmene sídla spoločnosti NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., na Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava.