22.11.2021

NN DSS prináša ako prvá na trh starobného dôchodkového sporenia ESG fond s rešpektom k budúcnosti, ekológii, etickým aj sociálnym kritériám

Pojmy udržateľnosť a zodpovedné investovanie v posledných mesiacoch vo svete výrazne rezonujú a firmy, komunity aj celé krajiny sa snažia aplikovať ich podstatu do výroby, služieb, obchodných či investičných stratégií. Rovnako zodpovedne sa postavila k tejto aktuálnej téme aj NN dôchodková správcovská spoločnosť a prichádza na  slovenský trh ako prvá s ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) fondom, ktorý na ceste k lepšiemu dôchodku z II. piliera rešpektuje environmentálne, sociálne kritériá a kritériá lepšieho riadenia spoločnosti.

S príchodom nového milénia si stále viac ľudí uvedomuje svoju zodpovednosť za budúcnosť našej planéty. Uvedomelí spotrebitelia a investori už nemyslia iba na čistý zisk, čoraz viac ich zaujímajú aj spoločenský prínos podnikania a zodpovedné investovanie. Ide o celosvetový fenomén, ktorý má pozitívny vplyv na spoločnosť, životné prostredie či dodržiavanie ľudských práv.

Aj medzinárodná finančná skupina NN si zadefinovala prínos pre spoločnosť ako jednu z hlavných priorít. V oblasti investovania to znamená zameranie na udržateľnosť a dodržiavanie etických, environmentálnych a  sociálnych kritérií. „V rámci skupiny NN sme sa tiež zaviazali, že transformujeme portfóliá, ktoré spravujeme tak, aby sme pomohli naplniť celosvetový cieľ, ktorým sú nulové uhlíkové emisie do roku 2050,“ hovorí Branislav Tuš, Manažér Investičného oddelenia NN DSS.

NN dôchodková správcovská spoločnosť (NN DSS) teda nie je ľahostajná voči zodpovednému investovaniu. Uvedomuje si potrebu riešenia otázky udržateľnosti, a preto pristúpila k prenastaveniu investičnej stratégie pôvodného dôchodkového fondu Index Euro a od 22. novembra 2021 začína zhodnocovať úspory sporiteľov v dôchodkovom fonde s novým názvom Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN DSS. Spoločnosť NN DSS má pritom 15 dní na zosúladenie s novou investičnou stratégiou s rešpektom k trvalo udržateľnej budúcnosti.

„Dôchodkový fond Rešpekt je naším prvým krokom k naplneniu ESG ambícií, ktoré sme si stanovili na úrovni celej skupiny NN a sme presvedčení, že z  dlhodobého hľadiska má potenciál zhodnocovať úspory určené na penziu ešte výhodnejšie než doposiaľ,“ vysvetľuje B. Tuš. Od roku 2004 fondy zodpovedného investovania vykazujú porovnateľné, často dokonca vyššie výnosy než fondy nezohľadňujúce ESG kritériá. Podľa dostupných štúdií rastú investície do ESG fondov rýchlo a hodnota aktív v týchto fondoch bola ku koncu minulého roka až 150 miliárd dolárov. Za posledných 5 rokov sa tento objem zväčšil až 25-krát. Celosvetový záujem o tento trend teda rastie a čoraz viac investorov sa pri rozhodovaní o  alokovaní svojich prostriedkov zameriava práve na udržateľnosť.

Fond Rešpekt je tak unikátny v tom, že zhodnocuje úspory v II. pilieri s  rešpektom k trvalo udržateľnej budúcnosti. V rámci tohto fondu bude NN DSS investovať prostriedky sporiteľov do firiem, ktoré sú ohľaduplné k životnému prostrediu, majú pozitívny dopad na spoločnosť a uplatňujú férové riadenie podnikov a otvorenú komunikáciu. Stratégia fondu kladie dôraz na lepšiu budúcnosť a investuje do firiem, ktoré:

  • zohľadňujú environmentálne princípy a uhlíkovú stopu,
  • využívajú obnoviteľné zdroje,
  • dbajú na pôvod surovín,
  • dodržujú bezpečnosť a zdravie pri práci,
  • komunikujú otvorene,
  • podnikajú transparentne a eticky.

NN DSS je tak prvá dôchodková správcovská spoločnosť na Slovensku, ktorá má vo svojom portfóliu zodpovedný ESG fond. Jej klienti si môžu aktuálne vybrať až z 5 dôchodkových fondov, čo je vôbec najširšia ponuka v II. pilieri na našom penzijnom trhu. Jednotlivé fondy sa pritom odlišujú svojou investičnou stratégiou, mierou rizika a  potenciálnym výnosom.